Publications

 • 2023

 • Jin-Jiang Zhang, Kun Liu, Yao Xiao, Xiuling Yu, Li Huang, Hong-Jun Gao, Ji Ma, Xinliang Feng, "Precision Graphene Nanoribbon Heterojunctions by Chain-Growth Polymerization", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 62, no. 41, Sep 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingchao Wang, Gang Wang, Chandrasekhar Naisa, Yubin Fu, Sai Manoj Gali, Silvia Paasch, Mao Wang, Haiko Wittkaemper, Christian Papp, Eike Brunner, Shengqiang Zhou, David Beljonne, Hans-Peter Steinrück, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Poly(benzimidazobenzophenanthroline)-Ladder-Type Two-Dimensional Conjugated Covalent Organic Framework for Fast Proton Storage", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Sep 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingming Gao, Zhiyong Wang, Zaichun Liu, Ying Huang, Faxing Wang, Mingchao Wang, Sheng Yang, Junke Li, Jinxin Liu, Haoyuan Qi, Panpan Zhang, Xing Lu, Xinliang Feng, "2D Conjugated Metal\textendashOrganic Frameworks Embedded with Iodine for High-Performance Ammonium-Ion Hybrid Supercapacitors", In Advanced Materials, Wiley, Aug 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yamei Liu, Heng Zhang, Hongde Yu, Zhongquan Liao, Silvia Paasch, Shunqi Xu, Ruyan Zhao, Eike Brunner, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Thomas Heine, Mingchao Wang, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "A Thiophene Backbone Enables Two-Dimensional Poly(arylene vinylene)s with High Charge Carrier Mobility", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Jul 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Yubin Fu, Gianluca Serra, Kun Liu, Jörn Droste, Yeonju Lee, Zhitian Ling, Fugui Xu, José D. Cojal González, Andrea Lucotti, Jürgen P. Rabe, Michael Ryan Hansen, Wojciech Pisula, Paul W. M. Blom, Carlos-Andres Palma, Matteo Tommasini, Yiyong Mai, Ji Ma, Xinliang Feng, "Bottom-up Solution Synthesis of Graphene Nanoribbons with Precisely Engineered Nanopores", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Jul 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiaodong Li, Li Li, Guangbo Chen, Xingyuan Chu, Xiaohui Liu, Chandrasekhar Naisa, Darius Pohl, Markus Löffler, Xinliang Feng, "Accessing parity-forbidden d-d transitions for photocatalytic CO2 reduction driven by infrared light", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 14, no. 1, Jul 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Facai Wei, Tingting Zhang, Renhao Dong, Yong Wu, Wenda Li, Jianwei Fu, Chengbin Jing, Jiangong Cheng, Xinliang Feng, Shaohua Liu, "Solution-based self-assembly synthesis of two-dimensional-ordered mesoporous conducting polymer nanosheets with versatile properties", In Nature Protocols, Springer Science and Business Media LLC, vol. 18, no. 8, pp. 2459–2484, Jul 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Huanhuan Shi, Mengmeng Li, Shuai Fu, Christof Neumann, Xiaodong Li, Wenhui Niu, Yunji Lee, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Andrey Turchanin, Ali Shaygan Nia, Sheng Yang, Xinliang Feng, "High-throughput Synthesis of Solution-Processable van der Waals Heterostructures through Electrochemistry", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 62, no. 28, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guangbo Chen, Ruihu Lu, Chenzhao Li, Jianmin Yu, Xiaodong Li, Lingmei Ni, Qi Zhang, Guangqi Zhu, Shengwen Liu, Jiaxu Zhang, Ulrike I. Kramm, Yan Zhao, Gang Wu, Jian Xie, Xinliang Feng, "Hierarchically Porous Carbons with Highly Curved Surfaces for Hosting Single Metal FeN$\less$sub$\greater$4$\less$/sub$\greater$ Sites as Outstanding Oxygen Reduction Catalysts", In Advanced Materials, Wiley, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yannan Liu, Yiyue Lu, Arafat Hossain Khan, Gang Wang, Yong Wang, Ahiud Morag, Zhiyong Wang, Guangbo Chen, Shengyun Huang, Naisa Chandrasekhar, Davood Sabaghi, Dongqi Li, Panpan Zhang, Dongling Ma, Eike Brunner, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Redox-Bipolar Polyimide Two-Dimensional Covalent Organic Framework Cathodes for Durable Aluminium Batteries", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 62, no. 30, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Christos Polyzoidis, Konstantinos Rogdakis, George Veisakis, Dimitris Tsikritzis, Payam Hashemi, Hyejung Yang, Zden\vek Sofer, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, Emmanuel Kymakis, "Piezo-Phototronic In$\less$sub$\greater$2$\less$/sub$\greater$Se$\less$sub$\greater$3$\less$/sub$\greater$ Nanosheets as a Material Platform for Printable Electronics toward Multifunctional Sensing Applications", In Advanced Materials Technologies, Wiley, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingchao Wang, Shuai Fu, Petko Petkov, Yubin Fu, Zhitao Zhang, Yannan Liu, Ji Ma, Guangbo Chen, Sai Manoj Gali, Lei Gao, Yang Lu, Silvia Paasch, Haixia Zhong, Hans-Peter Steinrück, Enrique Cánovas, Eike Brunner, David Beljonne, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Exceptionally high charge mobility in phthalocyanine-based poly(benzimidazobenzophenanthroline)-ladder-type two-dimensional conjugated polymers", In Nature Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 22, no. 7, pp. 880–887, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Fupeng Wu, Ana Barragán, Aurelio Gallardo, Lin Yang, Kalyan Biswas, David Écija, Jesús I. Mendieta-Moreno, José I. Urgel, Ji Ma, Xinliang Feng, "Structural Expansion of Cyclohepta[def]fluorene towards Azulene-embedded Non-benzenoid Nanographenes", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Margarethe Hauck, Lena M. Saure, Berit Zeller-Plumhoff, Sören Kaps, Jörg Hammel, Caprice Mohr, Lena Rieck, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, Nicola M. Pugno, Rainer Adelung, Fabian Schütt, "Overcoming Water Diffusion Limitations in Hydrogels Via Microtubular Graphene Networks for Soft Actuators", In Advanced Materials, Wiley, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chuanhui Huang, Xinglong Shang, Xinyuan Zhou, Zhe Zhang, Xing Huang, Yang Lu, Mingchao Wang, Markus Löffler, Zhongquan Liao, Haoyuan Qi, Ute Kaiser, Dana Schwarz, Andreas Fery, Tie Wang, Stefan C. B. Mannsfeld, Guoqing Hu, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Hierarchical conductive metal-organic framework films enabling efficient interfacial mass transfer", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 14, no. 1, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Suchetana Sarkar, Kwan Ho Au-Yeung, Tim Kühne, Albrecht Waentig, Dmitry A. Ryndyk, Thomas Heine, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, Francesca Moresco, "Adsorption and reversible conformational change of a thiophene based molecule on Au(111)", In Scientific Reports, Springer Science and Business Media LLC, vol. 13, no. 1, Jun 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xia Wang, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Electronic structure regulation of noble metal-free materials toward alkaline oxygen electrocatalysis", In eScience, Elsevier BV, pp. 100141, May 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Anna Maria Dominic, Zhiyong Wang, Agnieszka Kuc, Petko Petkov, Khoa Hoang Ly, Thi Lam Huong Pham, Martin Kutzschbach, Yuanyuan Cao, Julien Bachmann, Xinliang Feng, Renhao Dong, Inez M. Weidinger, "Oxidation State Dependent Conjugation Controls Electrocatalytic Activity in a Two-Dimensional Di-Copper Metal\textendashOrganic Framework", In The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS), vol. 127, no. 15, pp. 7299–7307, Apr 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yamei Liu, Mingchao Wang, Changlin Dong, Hongde Yu, Yang Lu, Xing Huang, Silvia Paasch, Eike Brunner, Thomas Heine, Fang Song, Florian Auras, Fugui Xu, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "A thienyl-benzodithiophene-based two-dimensional conjugated covalent organic framework for fast photothermal conversion", In Journal of Polymer Science, Wiley, Apr 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renxiang Liu, Yubin Fu, Fupeng Wu, Fupin Liu, Jin-Jiang Zhang, Lin Yang, Alexey A. Popov, Ji Ma, Xinliang Feng, "Modular Synthesis of Structurally Diverse Azulene-Embedded Polycyclic Aromatic Hydrocarbons by Knoevenagel-Type Condensation", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 62, no. 21, Apr 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Bo Yang, Yanwei Gu, Giuseppe M. Paternò, Joan Teyssandier, Ali Maghsoumi, Alex J. Barker, Kunal S. Mali, Francesco Scotognella, Steven De Feyter, Matteo Tommasini, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Zigzag-Edged Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Benzo[$\less$i$\greater$m$\less$/i$\greater$]tetraphene Precursors", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, vol. 29, no. 22, Mar 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sattwick Haldar, Preeti Bhauriyal, Anthony R. Ramuglia, Arafat H. Khan, Sunel De Kock, Arpan Hazra, Volodymyr Bon, Dominik L. Pastoetter, Sebastian Kirchhoff, Leonid Shupletsov, Ankita De, Mark A. Isaacs, Xinliang Feng, Michael Walter, Eike Brunner, Inez M. Weidinger, Thomas Heine, Andreas Schneemann, Stefan Kaskel, "Sulfide-Bridged Covalent Quinoxaline Frameworks for Lithium\textendashOrganosulfide Batteries", In Advanced Materials, Wiley, vol. 35, no. 16, Mar 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiao Chang, Li Huang, Yixuan Gao, Yubin Fu, Ji Ma, Huan Yang, Junzhi Liu, Xiaoshuai Fu, Xiao Lin, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "On-surface synthesis and edge states of NBN-doped zigzag graphene nanoribbons", In Nano Research, Springer Science and Business Media LLC, Mar 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Mingchao Wang, Yannan Liu, Yubin Fu, Mingming Gao, Gang Wang, Faxing Wang, Zhiyong Wang, Guangbo Chen, Sheng Yang, Youwen Liu, Renhao Dong, Minghao Yu, Xing Lu, Xinliang Feng, "Largely Pseudocapacitive Two-Dimensional Conjugated Metal\textendashOrganic Framework Anodes with Lowest Unoccupied Molecular Orbital Localized in Nickel-bis(dithiolene) Linkages", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 145, no. 11, pp. 6247–6256, Mar 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Simen Sopp, Alessandro Lodi, Alex Gee, Fanmiao Kong, Tian Pei, Pascal Gehring, Jonathan Nägele, Chit Siong Lau, Ji Ma, Junzhi Liu, Akimitsu Narita, Jan Mol, Marko Burghard, Klaus Müllen, Yiyong Mai, Xinliang Feng, Lapo Bogani, "Exceptionally clean single-electron transistors from solutions of molecular graphene nanoribbons", In Nature Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 22, no. 2, pp. 180–185, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yazhou Zhou, Ruihu Lu, Xiafang Tao, Zijie Qiu, Guangbo Chen, Juan Yang, Yan Zhao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Boosting Oxygen Electrocatalytic Activity of Fe\textendashN\textendashC Catalysts by Phosphorus Incorporation", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 145, no. 6, pp. 3647–3655, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Davood Sabaghi, Zhiyong Wang, Preeti Bhauriyal, Qiongqiong Lu, Ahiud Morag, Daria Mikhailovia, Payam Hashemi, Dongqi Li, Christof Neumann, Zhongquan Liao, Anna Maria Dominic, Ali Shaygan Nia, Renhao Dong, Ehrenfried Zschech, Andrey Turchanin, Thomas Heine, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Ultrathin positively charged electrode skin for durable anion-intercalation battery chemistries", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 14, no. 1, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shengxu Li, Yikun Geng, Bo Teng, Shunqi Xu, Petko Stoev Petkov, Zhongquan Liao, Birgit Jost, Yu Liu, Xinliang Feng, Bozhen Wu, Tao Zhang, "Nature-Inspired Pyrylium Cation-Based Vinylene-Linked Two-Dimensional Covalent Organic Framework for Efficient Sunlight-Driven Water Purification", In Chemistry of Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 35, no. 4, pp. 1594–1600, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Iwona Janica, Verónica Montes-García, Francesca Urban, Payam Hashemi, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, Paolo Samorì, Artur Ciesielski, "Covalently Functionalized MXenes for Highly Sensitive Humidity Sensors", In Small Methods, Wiley, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dongfei Wang, De-Liang Bao, Qi Zheng, Chang-Tian Wang, Shiyong Wang, Peng Fan, Shantanu Mishra, Lei Tao, Yao Xiao, Li Huang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Yu-Yang Zhang, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "Twisted bilayer zigzag-graphene nanoribbon junctions with tunable edge states", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 14, no. 1, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jasper Ruhkopf, Ulrich Plachetka, Michael Moeller, Oliver Pasdag, Ivan Radev, Volker Peinecke, Marco Hepp, Christian Wiktor, Martin R. Lohe, Xinliang Feng, Benjamin Butz, Max C. Lemme, "Graphene Coating of Nafion Membranes for Enhanced Fuel Cell Performance", In ACS Applied Engineering Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 1, no. 3, pp. 947–954, Feb 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Fangyan Liu, Xinliang Feng, Zhong-Shuai Wu, "The key challenges and future opportunities of electrochemical capacitors", In Journal of Energy Chemistry, Elsevier BV, vol. 76, pp. 459–461, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shengxu Li, Rui Ma, Shunqi Xu, Tianyue Zheng, Huaping Wang, Guangen Fu, Haoyong Yang, Yang Hou, Zhongquan Liao, Bozhen Wu, Xinliang Feng, Li-Zhu Wu, Xu-Bing Li, Tao Zhang, "Two-Dimensional Benzobisthiazole-Vinylene-Linked Covalent Organic Frameworks Outperform One-Dimensional Counterparts in Photocatalysis", In ACS Catalysis, American Chemical Society (ACS), vol. 13, no. 2, pp. 1089–1096, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ke Tian Tan, Samrat Ghosh, Zhiyong Wang, Fuxiang Wen, David Rodríguez-San-Miguel, Jie Feng, Ning Huang, Wei Wang, Felix Zamora, Xinliang Feng, Arne Thomas, Donglin Jiang, "Covalent organic frameworks", In Nature Reviews Methods Primers, Springer Science and Business Media LLC, vol. 3, no. 1, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Marie-Luise Braatz, Nils-Eike Weber, Barthi Singh, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Mathias Kläui, Martin Gradhand, "Doped graphene characterized via Raman spectroscopy and magneto-transport measurements", In Journal of Applied Physics, AIP Publishing, vol. 133, no. 2, pp. 025304, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xing Huang, Shuai Fu, Cong Lin, Yang Lu, Mingchao Wang, Peng Zhang, Chuanhui Huang, Zichao Li, Zhongquan Liao, Ye Zou, Jian Li, Shengqiang Zhou, Manfred Helm, Petko St. Petkov, Thomas Heine, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Semiconducting Conjugated Coordination Polymer with High Charge Mobility Enabled by \textquotedblleft4 $\mathplus$ 2\textquotedblright Phenyl Ligands", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 145, no. 4, pp. 2430–2438, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Romy Peters, Dawon Jang, Daniel Sebastian Jens Wolz, Sungho Lee, Hubert Jäger, Mirko Richter, Chokri Cherif, Kiryl Vasiutovich, Marcus Richter, Xinliang Feng, Thomas Behnisch, Maik Gude, "Investigation of the Influence of Hexabenzocoronene in Polyacrylonitrile-Based Precursors for Carbon Fibers", In Fibers, MDPI AG, vol. 11, no. 2, pp. 14, Jan 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Lena M. Saure, Niklas Kohlmann, Haoyi Qiu, Shwetha Shetty, Ali Shaygan Nia, Narayanan Ravishankar, Xinliang Feng, Alexander Szameit, Lorenz Kienle, Rainer Adelung, Fabian Schütt, "Hybrid aeromaterials for enhanced and rapid volumetric photothermal response", arXiv, 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Armin Reimers, Ala Bouhanguel, Erik Greve, Morten Möller, Lena Marie Saure, Sören Kaps, Lasse Wegner, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, Fabian Schütt, Yves Andres, Rainer Adelung, "Multifunctional, Self-Cleaning Air Filters Based on Graphene-Enhanced Ceramic Networks", arXiv, 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhiyong Wang, Shuai Fu, Wenjie Zhang, Baokun Liang, Tsai Jung Liu, Mike Hambsch, Jonas F. Pöhls, Yufeng Wu, Jianjun Zhang, Tianshu Lan, Xiaodong Li, Haoyuan Qi, Miroslav Polozij, Stefan C. B. Mannsfeld, Ute Kaiser, Mischa Bonn, R. Thomas Weitz, Thomas Heine, Stuart S. P. Parkin, Hai I Wang, Renhao Dong, Xinliang Feng, "A Cu3BHT-Graphene van der Waals Heterostructure with Strong Interlayer Coupling", arXiv, 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastian Obermann, Wenhao Zheng, Jason Melidonie, Steffen Böckmann, Silvio Osella, Nicolás Arisnabarreta, L. Andrés Guerrero-León, Felix Hennersdorf, David Beljonne, Jan J. Weigand, Mischa Bonn, Steven De Feyter, Michael Ryan Hansen, Hai I. Wang, Ji Ma, Xinliang Feng, "Curved graphene nanoribbons derived from tetrahydropyrene-based polyphenylenes $\less$i$\greater$via$\less$/i$\greater$ one-pot K-region oxidation and Scholl cyclization", In Chemical Science, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 14, no. 32, pp. 8607–8614, 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gabriela Borin Barin, Marco Di Giovannantonio, Thorsten G. Lohr, Shantanu Mishra, Amogh Kinikar, Mickael L. Perrin, Jan Overbeck, Michel Calame, Xinliang Feng, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "On-surface synthesis and characterization of Teranthene and Hexanthene: Ultrashort graphene nanoribbons with mixed armchair and zigzag edges", arXiv, 2023. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2022

 • Lin Yang, Yang-Yang Ju, Miguel A. Medel, Yubin Fu, Hartmut Komber, Evgenia Dmitrieva, Jin-Jiang Zhang, Sebastian Obermann, Araceli G. Campaña, Ji Ma, Xinliang Feng, "Helical Bilayer Nonbenzenoid Nanographene Bearing a [10]Helicene with Two Embedded Heptagons", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 62, no. 4, Dec 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shiyong Wang, Tomohiko Nishiuchi, Carlo A. Pignedoli, Xuelin Yao, Marco Di Giovannantonio, Yan Zhao, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "Steering on-surface reactions through molecular steric hindrance and molecule-substrate van der Waals interactions", In Quantum Frontiers, Springer Science and Business Media LLC, vol. 1, no. 1, Dec 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Anna Maria Dominic, Zhiyong Wang, Agnieszka Kuc, Petko Petkov, Khoa Hoang Ly, Thi Lam Huong Pham, Martin Kutzschbach, Yuanyuan Cao, Julien Bachmann, Xinliang Feng, Renhao Dong, Inez Weidinger, "Oxidation state dependent conjugation controls electrocatalytic activity in a two-dimensional di-copper metal-organic framework", American Chemical Society (ACS), Nov 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Ji Ma, Xinliang Feng, "Precise Structural Regulation and Band-Gap Engineering of Curved Graphene Nanoribbons", In Accounts of Chemical Research, American Chemical Society (ACS), vol. 55, no. 23, pp. 3322–3333, Nov 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haoyong Yang, Qihao Sun, Zhongquan Liao, Mike Hambsch, Zhecheng Guo, Daheng Wu, Birgit Jost, Yuejun Zhang, Stefan C. B. Mannsfeld, Xinliang Feng, Xiaojian Zhu, Tao Zhang, "Microwave-assisted High-Throughput Synthesis of Crystalline Porphyrin-based Two-dimensional Polymers for Neuromorphic Vision Sensor", Research Square Platform LLC, Nov 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yannan Liu, Shuai Fu, Dominik L. Pastoetter, Arafat Hossain Khan, Yingying Zhang, Arezoo Dianat, Shunqi Xu, Zhongquan Liao, Marcus Richter, Minghao Yu, Miroslav Polo\vzij, Eike Brunner, Gianaurelio Cuniberti, Thomas Heine, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Xinliang Feng, "Vinylene-Linked 2D Conjugated Covalent Organic Frameworks by Wittig Reactions", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 61, no. 49, Nov 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jonas Björk, Carlos Sánchez-Sánchez, Qiang Chen, Carlo A. Pignedoli, Johanna Rosen, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Roman Fasel, "The Role of Metal Adatoms in a Surface-Assisted Cyclodehydrogenation Reaction on a Gold Surface", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 61, no. 49, Nov 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ahmad Bagheri, Sebastiano Bellani, Hossein Beydaghi, Matilde Eredia, Leyla Najafi, Gabriele Bianca, Marilena Isabella Zappia, Milad Safarpour, Maedeh Najafi, Elisa Mantero, Zdenek Sofer, Guorong Hou, Vittorio Pellegrini, Xinliang Feng, Francesco Bonaccorso, "Functionalized Metallic 2D Transition Metal Dichalcogenide-Based Solid-State Electrolyte for Flexible All-Solid-State Supercapacitors", In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 16, no. 10, pp. 16426–16442, Oct 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yixuan Gao, Li Huang, Yun Cao, Marcus Richter, Jing Qi, Qi Zheng, Huan Yang, Ji Ma, Xiao Chang, Xiaoshuai Fu, Carlos-Andres Palma, Hongliang Lu, Yu-Yang Zhang, Zhihai Cheng, Xiao Lin, Min Ouyang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "Selective activation of four quasi-equivalent C\textendashH bonds yields N-doped graphene nanoribbons with partial corannulene motifs", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 13, no. 1, Oct 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guangbo Chen, Xiaodong Li, Xinliang Feng, "Upgrading Organic Compounds through the Coupling of Electrooxidation with Hydrogen Evolution", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 61, no. 42, Sep 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jin-Jiang Zhang, Ji Ma, Xinliang Feng, "Precision Synthesis of Boron-Doped Graphene Nanoribbons: Recent Progress and Perspectives", In Macromolecular Chemistry and Physics, Wiley, vol. 224, no. 1, pp. 2200232, Aug 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yang Lu, Haixia Zhong, Jian Li, Anna Maria Dominic, Yiming Hu, Zhen Gao, Yalong Jiao, Mingjian Wu, Haoyuan Qi, Chuanhui Huang, Lacey J. Wayment, Ute Kaiser, Erdmann Spiecker, Inez M. Weidinger, Wei Zhang, Xinliang Feng, Renhao Dong, "sp-Carbon Incorporated Conductive Metal-Organic Framework as Photocathode for Photoelectrochemical Hydrogen Generation", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 61, no. 39, Aug 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Baokun Liang, Yingying Zhang, Christopher Leist, Zhaowei Ou, Miroslav Polo\vzij, Zhiyong Wang, David Mücke, Renhao Dong, Zhikun Zheng, Thomas Heine, Xinliang Feng, Ute Kaiser, Haoyuan Qi, "Optimal acceleration voltage for near-atomic resolution imaging of layer-stacked 2D polymer thin films", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 13, no. 1, Jul 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shengxu Li, Rui Ma, Shunqi Xu, Tianyue Zheng, Guangen Fu, Yanling Wu, Zhongquan Liao, Yongbo Kuang, Yang Hou, Dashuai Wang, Petko Stoev Petkov, Kristina Simeonova, Xinliang Feng, Li-Zhu Wu, Xu-Bing Li, Tao Zhang, "Direct Construction of Isomeric Benzobisoxazole\textendashVinylene-Linked Covalent Organic Frameworks with Distinct Photocatalytic Properties", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 144, no. 30, pp. 13953–13960, Jul 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Minshen Zhu, Guangbo Chen, Zhe Qu, Benjamin Kohn, Ulrich Scheler, Xingyuan Chu, Yubin Fu, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng, "An Anode-Free Zn\textendashGraphite Battery", In Advanced Materials, Wiley, vol. 34, no. 29, pp. 2201957, Jun 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gabriela Borin Barin, Qiang Sun, Marco Di Giovannantonio, Cheng-Zhuo Du, Xiao-Ye Wang, Juan Pablo Llinas, Zafer Mutlu, Yuxuan Lin, Jan Wilhelm, Jan Overbeck, Colin Daniels, Michael Lamparski, Hafeesudeen Sahabudeen, Mickael L. Perrin, José I. Urgel, Shantanu Mishra, Amogh Kinikar, Roland Widmer, Samuel Stolz, Max Bommert, Carlo Pignedoli, Xinliang Feng, Michel Calame, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, Vincent Meunier, Jeffrey Bokor, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Growth Optimization and Device Integration of Narrow-Bandgap Graphene Nanoribbons", In Small, Wiley, vol. 18, no. 31, pp. 2202301, Jun 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sattwick Haldar, Mingchao Wang, Preeti Bhauriyal, Arpan Hazra, Arafat H. Khan, Volodymyr Bon, Mark A. Isaacs, Ankita De, Leonid Shupletsov, Tom Boenke, Julia Grothe, Thomas Heine, Eike Brunner, Xinliang Feng, Renhao Dong, Andreas Schneemann, Stefan Kaskel, "Porous Dithiine-Linked Covalent Organic Framework as a Dynamic Platform for Covalent Polysulfide Anchoring in Lithium\textendashSulfur Battery Cathodes", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 144, no. 20, pp. 9101–9112, May 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jinxin Liu, Yunxu Chen, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Conductive 2D Conjugated Metal\textendashOrganic Framework Thin Films: Synthesis and Functions for (Opto-)electronics", In Small Structures, Wiley, vol. 3, no. 5, pp. 2100210, Feb 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kalyan Biswas, Lin Yang, Ji Ma, Ana S'anchez-Grande, Qifan Chen, Koen Lauwaet, Jos'e M. Gallego, Rodolfo Miranda, David 'Ecija, Pavel Jel'inek, Xinliang Feng, Jos'e I. Urgel, "Defect-Induced $\uppi$-Magnetism into Non-Benzenoid Nanographenes", In Nanomaterials, MDPI AG, vol. 12, no. 2, pp. 224, Jan 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Evgenia Dmitrieva, Benjamin Kohn, Ulrich Scheler, Yannan Liu, Valeriya Tkachova, Lin Yang, Yubin Fu, Ji Ma, Panpan Zhang, Faxing Wang, Jin Ge, Xinliang Feng, "An Efficient Rechargeable Aluminium\textendashAmine Battery Working Under Quaternization Chemistry", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Jan 2022. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2021

 • Yu Liu, Shuanghao Zheng, Jiaxin Ma, Yuanyuan Zhu, Jiemin Wang, Xinliang Feng, Zhong-Shuai Wu, "Aqueous high-voltage all 3D-printed micro-supercapacitors with ultrahigh areal capacitance and energy density", In Journal of Energy Chemistry, Elsevier BV, vol. 63, pp. 514–520, Dec 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xu Wang, Ji Ma, Wenhao Zheng, Silvio Osella, Nicol'as Arisnabarreta, Jörn Droste, Gianluca Serra, Oleksandr Ivasenko, Andrea Lucotti, David Beljonne, Mischa Bonn, Xiangyang Liu, Michael Ryan Hansen, Matteo Tommasini, Steven De Feyter, Junzhi Liu, Hai I. Wang, Xinliang Feng, "Cove-Edged Graphene Nanoribbons with Incorporation of Periodic Zigzag-Edge Segments", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 144, no. 1, pp. 228–235, Dec 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yubin Fu, Xiao Chang, Huan Yang, Evgenia Dmitrieva, Yixuan Gao, Ji Ma, Li Huang, Junzhi Liu, Hongliang Lu, Zhihai Cheng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, Xinliang Feng, "NBN-Doped Bis -Tetracene and Peri -Tetracene: Synthesis and Characterization", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 50, pp. 26115–26121, Nov 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jin-Jiang Zhang, Lin Yang, Fupin Liu, Yubin Fu, Junzhi Liu, Alexey A. Popov, Ji Ma, Xinliang Feng, "A Modular Cascade Synthetic Strategy Toward Structurally Constrained Boron-Doped Polycyclic Aromatic Hydrocarbons", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 49, pp. 25695–25700, Nov 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haixia Zhong, Mingchao Wang, Mahdi Ghorbani-Asl, Jichao Zhang, Khoa Hoang Ly, Zhongquan Liao, Guangbo Chen, Yidan Wei, Bishnu P. Biswal, Ehrenfried Zschech, Inez M. Weidinger, Arkady V. Krasheninnikov, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Boosting the Electrocatalytic Conversion of Nitrogen to Ammonia on Metal-Phthalocyanine-Based Two-Dimensional Conjugated Covalent Organic Frameworks", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 143, no. 47, pp. 19992–20000, Nov 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tao Zhang, Panpan Zhang, Zhongquan Liao, Faxing Wang, Jinhui Wang, Mingchao Wang, Ehrenfried Zschech, Xiaodong Zhuang, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng, "Interfacial synthesis of crystalline quasi-two-dimensional polyaniline thin films for high-performance flexible on-chip micro-supercapacitors", In Chinese Chemical Letters, Elsevier BV, Nov 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dan Zhao, Xinliang Feng, "A Special Collection on 2D Materials and Their Applications", In Chemistry \textendash An Asian Journal, Wiley, vol. 16, no. 24, pp. 4009–4009, Nov 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Takakazu Seki, Xiaoqing Yu, Peng Zhang, Chun-Chieh Yu, Kejun Liu, Lucas Gunkel, Renhao Dong, Yuki Nagata, Xinliang Feng, Mischa Bonn, "Real-time study of on-water chemistry: Surfactant monolayer-assisted growth of a crystalline quasi-2D polymer", In Chem, Elsevier BV, vol. 7, no. 10, pp. 2758–2770, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kalyan Biswas, Jos'e I. Urgel, Kun Xu, Ji Ma, Ana S'anchez-Grande, Pingo Mutombo, Aurelio Gallardo, Koen Lauwaet, Benjamin Mallada, Bruno Torre, Adam Mat\vej, Jos'e M. Gallego, Rodolfo Miranda, Pavel Jel'inek, Xinliang Feng, David 'Ecija, "On-Surface Synthesis of a Dicationic Diazahexabenzocoronene Derivative on the Au(111) Surface", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 48, pp. 25551–25556, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Alessandro Silvestri, Alejandro Criado, Fabrizio Poletti, Faxing Wang, Pablo Fanjul-Bolado, Mar'ia B. Gonz'alez-Garc'ia, Clara Garc'ia-Astrain, Luis M. Liz-Marz'an, Xinliang Feng, Chiara Zanardi, Maurizio Prato, "Bioresponsive, Electroactive, and Inkjet-Printable Graphene-Based Inks", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 32, no. 2, pp. 2105028, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhiyong Wang, Xiangkun Jia, Panpan Zhang, Yannan Liu, Haoyuan Qi, Peng Zhang, Ute Kaiser, Sebastian Reineke, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Viologen-Immobilized 2D Polymer Film Enabling Highly Efficient Electrochromic Device for Solar-Powered Smart Window", In Advanced Materials, Wiley, vol. 34, no. 1, pp. 2106073, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Gonçalo Catarina, Fupeng Wu, Ricardo Ortiz, David Jacob, Kristjan Eimre, Ji Ma, Carlo A. Pignedoli, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, Joaqu'in Fern'andez-Rossier, Roman Fasel, "Observation of fractional edge excitations in nanographene spin chains", In Nature, Springer Science and Business Media LLC, vol. 598, no. 7880, pp. 287–292, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Daniil Naberezhnyi, SangWook Park, Wei Li, Michael Westphal, Xinliang Feng, Renhao Dong, Petr Dementyev, "Mass Transfer in Boronate Ester 2D COF Single Crystals", In Small, Wiley, vol. 17, no. 52, pp. 2104392, Oct 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • D. Kneppe, F. Talnack, B.K. Boroujeni, C. Teixeira da Rocha, M. Höppner, A. Tahn, Stefan C. B. Mannsfeld, F. Ellinger, K. Leo, H. Kleemann, "Solution-processed pseudo-vertical organic transistors based on TIPS-pentacene", In Materials Today Energy, Elsevier BV, vol. 21, pp. 100697, Sep 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Huanhuan Shi, Shuai Fu, Yannan Liu, Christof Neumann, Mingchao Wang, Haiyun Dong, Piotr Kot, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Andrey Turchanin, Oliver G. Schmidt, Ali Shaygan Nia, Sheng Yang, Xinliang Feng, "Molecularly Engineered Black Phosphorus Heterostructures with Improved Ambient Stability and Enhanced Charge Carrier Mobility", In Advanced Materials, Wiley, vol. 33, no. 48, pp. 2105694, Sep 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Elia Turco, Shantanu Mishra, Jason Melidonie, Kristjan Eimre, Sebastian Obermann, Carlo A. Pignedoli, Roman Fasel, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, "On-Surface Synthesis and Characterization of Super-nonazethrene", In The Journal of Physical Chemistry Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 12, no. 34, pp. 8314–8319, Aug 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingchao Wang, Zhe Zhang, Haixia Zhong, Xing Huang, Wei Li, Mike Hambsch, Panpan Zhang, Zhiyong Wang, Petko St. Petkov, Thomas Heine, Stefan C. B. Mannsfeld, Xinliang Feng, Renhao Dong, "Surface-Modified Phthalocyanine-Based Two-Dimensional Conjugated Metal-Organic Framework Films for Polarity-Selective Chemiresistive Sensing", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 34, pp. 18666–18672, Jul 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Huan Yang, Yixuan Gao, Wenhui Niu, Xiao Chang, Li Huang, Junzhi Liu, Yiyong Mai, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "Fabrication of sulfur-doped cove-edged graphene nanoribbons on Au(111)\ast", In Chinese Physics B, IOP Publishing, vol. 30, no. 7, pp. 077306, Jul 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mino Borrelli, Christine Joy Querebillo, Dominik L. Pastoetter, Tao Wang, Alberto Milani, Carlo Casari, Hoang Khoa Ly, Fan He, Yang Hou, Christof Neumann, Andrey Turchanin, Hanjun Sun, Inez M. Weidinger, Xinliang Feng, "Thiophene-Based Conjugated Acetylenic Polymers with Dual Active Sites for Efficient Co-Catalyst-Free Photoelectrochemical Water Reduction in Alkaline Medium", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 34, pp. 18876–18881, Jul 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Federico Lombardi, Ji Ma, Dimitris I. Alexandropoulos, Hartmut Komber, Junzhi Liu, William K. Myers, Xinliang Feng, Lapo Bogani, "Synthetic tuning of the quantum properties of open-shell radicaloids", In Chem, Elsevier BV, vol. 7, no. 5, pp. 1363–1378, May 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Andres Ortega-Guerrero, Hafeesudeen Sahabudeen, Alexander Croy, Arezoo Dianat, Renhao Dong, Xinliang Feng, Gianaurelio Cuniberti, "Multiscale Modeling Strategy of 2D Covalent Organic Frameworks Confined at an Air\textendashWater Interface", In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 13, no. 22, pp. 26411–26420, May 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xia Wang, Ramya Kormath Madam Raghupathy, Christine Joy Querebillo, Zhongquan Liao, Dongqi Li, Kui Lin, Martin Hantusch, Zden\vek Sofer, Baohua Li, Ehrenfried Zschech, Inez M. Weidinger, Thomas D. Kühne, Hossein Mirhosseini, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Interfacial Covalent Bonds Regulated Electron-Deficient 2D Black Phosphorus for Electrocatalytic Oxygen Reactions", In Advanced Materials, Wiley, vol. 33, no. 20, pp. 2008752, May 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • M. R. Ajayakumar, Ji Ma, Andrea Lucotti, Karl Sebastian Schellhammer, Gianluca Serra, Evgenia Dmitrieva, Marco Rosenkranz, Hartmut Komber, Junzhi Liu, Frank Ortmann, Matteo Tommasini, Xinliang Feng, "Persistent peri -Heptacene: Synthesis and In Situ Characterization", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 25, pp. 13853–13858, May 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Marcus Richter, Michał Borkowski, Yubin Fu, Evgenia Dmitrieva, Alexey A. Popov, Ji Ma, Tomasz Marszalek, Wojciech Pisula, Xinliang Feng, "Synthesis and Self-Assembly Behavior of Double Ullazine-Based Polycyclic Aromatic Hydrocarbons", In Organic Materials, Georg Thieme Verlag KG, Apr 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kristina Ditte, Nataliya Kiriy, Jonathan Perez, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, Yulia Krupskaya, Ramesh Maragani, Brigitte Voit, Franziska Lissel, "Charge Carrier Mobility Improvement in Diketopyrrolopyrrole Block-Copolymers by Shear Coating", In Polymers, MDPI AG, vol. 13, no. 9, pp. 1435, Apr 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Fabian Schütt, Florian Rasch, Nipon Deka, Armin Reimers, Lena M. Saure, Sören Kaps, Jannik Rank, Jürgen Carstensen, Yogendra Kumar Mishra, Diego Misseroni, Adrian Romani V'azquez, Martin R. Lohe, Ali Shaygan Nia, Nicola M. Pugno, Xinliang Feng, Rainer Adelung, "Electrically powered repeatable air explosions using microtubular graphene assemblies", In Materials Today, Elsevier BV, Apr 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Huanhuan Shi, Panpan Zhang, Zaichun Liu, SangWook Park, Martin R. Lohe, Yuping Wu, Ali Shaygan Nia, Sheng Yang, Xinliang Feng, "Ambient-Stable Two-Dimensional Titanium Carbide (MXene) Enabled by Iodine Etching", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 16, pp. 8689–8693, Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Yubin Fu, Hartmut Komber, Ji Ma, Xinliang Feng, Yiyong Mai, Junzhi Liu, "Sulfur-Doped Nanographenes Containing Multiple Subhelicenes", In Organic Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 23, no. 6, pp. 2069–2073, Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Huan Yang, Yun Cao, Yixuan Gao, Yubin Fu, Li Huang, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "NBN-doped nanographene embedded with five- and seven-membered rings on Au(111) surface", In Chinese Physics B, IOP Publishing, Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Christine Arndt, Margarethe Hauck, Irene Wacker, Berit Zeller-Plumhoff, Florian Rasch, Mohammadreza Taale, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, Rainer Adelung, Rasmus R. Schröder, Fabian Schütt, Christine Selhuber-Unkel, "Microengineered Hollow Graphene Tube Systems Generate Conductive Hydrogels with Extremely Low Filler Concentration", In Nano Letters, American Chemical Society (ACS), Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shunqi Xu, Marcus Richter, Xinliang Feng, "Vinylene-Linked Two-Dimensional Covalent Organic Frameworks: Synthesis and Functions", In Accounts of Materials Research, American Chemical Society (ACS), Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Daniel William Davies, Sang Kyu Park, Prapti Kafle, Hyunjoong Chung, Dafei Yuan, Joseph W. Strzalka, Stefan C. B. Mannsfeld, SuYin Grass Wang, Yu-Sheng Chen, Danielle L. Gray, Xiaozhang Zhu, Ying Diao, "Radically Tunable n-Type Organic Semiconductor via Polymorph Control", In Chemistry of Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 33, no. 7, pp. 2466–2477, Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • S.-J. Wang, M. Sawatzki, H. Kleemann, I. Lashkov, D. Wolf, A. Lubk, F. Talnack, Stefan C. B. Mannsfeld, Y. Krupskaya, B. Büchner, K. Leo, "Vacuum processed large area doped thin-film crystals: A new approach for high-performance organic electronics", In Materials Today Physics, Elsevier BV, vol. 17, pp. 100352, Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Paulius Imbrasas, Ram\=unas Lygaitis, Paul Kleine, Reinhard Scholz, Christian Hänisch, Stephanie Buchholtz, Katrin Ortstein, Felix Talnack, Stefan C. B. Mannsfeld, Simone Lenk, Sebastian Reineke, "Dimers or Solid-State Solvation? Intermolecular Effects of Multiple Donor-Acceptor Thermally Activated Delayed Fluorescence Emitter Determining Organic Light-Emitting Diode Performance", In Advanced Optical Materials, Wiley, pp. 2002153, Mar 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ilia Lashkov, Kevin Krechan, Katrin Ortstein, Felix Talnack, Shu-Jen Wang, Stefan C. B. Mannsfeld, Hans Kleemann, Karl Leo, "Modulation Doping for Threshold Voltage Control in Organic Field-Effect Transistors", In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 13, no. 7, pp. 8664–8671, Feb 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yiyang Fei, Yubin Fu, Xueqin Bai, Lili Du, Zichao Li, Hartmut Komber, Kam-Hung Low, Shengqiang Zhou, David Lee Phillips, Xinliang Feng, Junzhi Liu, "Defective Nanographenes Containing Seven-Five-Seven (7\textendash5\textendash7)-Membered Rings", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 143, no. 5, pp. 2353–2360, Jan 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Xinliang Feng, "Making large single crystals of 2D MOFs", In Nature Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 20, no. 2, pp. 122–123, Jan 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Carbon materials for ion-intercalation involved rechargeable battery technologies", In Chemical Society Reviews, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 50, no. 4, pp. 2388–2443, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Guangbo Chen, Sheng Yang, Panpan Zhang, Faxing Wang, Ali Shaygan Nia, Minghao Yu, Xinliang Feng, "Facile assembly of layer-interlocked graphene heterostructures as flexible electrodes for Li-ion batteries", In Faraday Discussions, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 227, pp. 321–331, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Andreas Schneemann, Renhao Dong, Friedrich Schwotzer, Haixia Zhong, Irena Senkovska, Xinliang Feng, Stefan Kaskel, "2D framework materials for energy applications", In Chemical Science, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 12, no. 5, pp. 1600–1619, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Kun Xu, Kristjan Eimre, Hartmut Komber, Ji Ma, Carlo A. Pignedoli, Roman Fasel, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, "Synthesis and characterization of [7]triangulene", In Nanoscale, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 13, no. 3, pp. 1624–1628, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingchao Wang, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Two-dimensional conjugated metal\textendashorganic frameworks (2D c-MOFs): chemistry and function for MOFtronics", In Chemical Society Reviews, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 50, no. 4, pp. 2764–2793, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tao Zhang, Shunqi Xu, Yang Hou, Guoliang Chai, Davide Olianas, Zhongquan Liao, Alberto Milani, Hanjun Sun, Wei Li, Zhe Zhang, Stefan Mannsfeld, Ehrenfried Zschech, Matteo Tommasini, Xinliang Feng, "Solvent-mediated engineering of copper-metalated acetylenic polymer scaffolds with enhanced photoelectrochemical performance", In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 9, no. 15, pp. 9729–9734, 2021. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2020

 • Mingchao Wang, Mao Wang, Hung-Hsuan Lin, Marco Ballabio, Haixia Zhong, Mischa Bonn, Shengqiang Zhou, Thomas Heine, Enrique Cánovas, Renhao Dong, Xinliang Feng, "High-Mobility Semiconducting Two-Dimensional Conjugated Covalent Organic Frameworks with p-Type Doping", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 52, pp. 21622–21627, Dec 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Christina Schmitt, Florian Rasch, François Cossais, Janka Held-Feindt, Ralph Lucius, Adrian Romani Vázquez, Ali Shaygan Nia, Martin R Lohe, Xinliang Feng, Yogendra K Mishra, Rainer Adelung, Fabian Schütt, Kirsten Hattermann, "Glial cell responses on tetrapod-shaped graphene oxide and reduced graphene oxide 3D scaffolds in brain in vitro and ex vivo models of indirect contact", In Biomedical Materials, IOP Publishing, vol. 16, no. 1, pp. 015008, Dec 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jin-Jiang Zhang, Man-Chung Tang, Yubin Fu, Kam-Hung Low, Ji Ma, Lin Yang, Jan J. Weigand, Junzhi Liu, Vivian Wing-Wah Yam, Xinliang Feng, "One-Pot Synthesis of Boron-Doped Polycyclic Aromatic Hydrocarbons via 1,4-Boron Migration", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 60, no. 6, pp. 2833–2838, Dec 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kristina Ditte, Jonathan Perez, Soosang Chae, Mike Hambsch, Mahmoud Al-Hussein, Hartmut Komber, Peter Formanek, Stefan C. B. Mannsfeld, Andreas Fery, Anton Kiriy, Franziska Lissel, "Ultrasoft and High-Mobility Block Copolymers for Skin-Compatible Electronics", In Advanced Materials, Wiley, vol. 33, no. 4, pp. 2005416, Dec 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Goutham R. Perumallapelli, Takuya Tsuda, Petr Formanek, Nataliya Kiriy, Vasiliy Bakulev, Frank Simon, Brigitte Voit, Stefan C.B. Mannsfeld, Anton Kiriy, "New insights into the structure of two-dimensional lead iodide-based perovskites", In Organic Electronics, Elsevier BV, vol. 87, pp. 105935, Dec 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Minghao Yu, Naisa Chandrasekhar, Ramya Kormath Madam Raghupathy, Khoa Hoang Ly, Haozhe Zhang, Evgenia Dmitrieva, Chaolun Liang, Xihong Lu, Thomas D. Kühne, Hossein Mirhosseini, Inez M. Weidinger, Xinliang Feng, "A High-Rate Two-Dimensional Polyarylimide Covalent Organic Framework Anode for Aqueous Zn-Ion Energy Storage Devices", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 46, pp. 19570–19578, Nov 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yazhou Zhou, Xiafang Tao, Guangbo Chen, Ruihu Lu, Ding Wang, Ming-Xi Chen, Enquan Jin, Juan Yang, Hai-Wei Liang, Yan Zhao, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Multilayer stabilization for fabricating high-loading single-atom catalysts", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Nov 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yuqiang Zheng, Can Li, Chengyang Xu, Doreen Beyer, Xinlei Yue, Yan Zhao, Guanyong Wang, Dandan Guan, Yaoyi Li, Hao Zheng, Canhua Liu, Junzhi Liu, Xiaoqun Wang, Weidong Luo, Xinliang Feng, Shiyong Wang, Jinfeng Jia, "Designer spin order in diradical nanographenes", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Nov 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shunqi Xu, Hanjun Sun, Matthew Addicoat, Bishnu P. Biswal, Fan He, SangWook Park, Silvia Paasch, Tao Zhang, Wenbo Sheng, Eike Brunner, Yang Hou, Marcus Richter, Xinliang Feng, "Thiophene-Bridged Donor\textendashAcceptor sp 2 -Carbon-Linked 2D Conjugated Polymers as Photocathodes for Water Reduction", In Advanced Materials, Wiley, vol. 33, no. 1, pp. 2006274, Nov 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yafei He, Sheng Yang, Yubin Fu, Faxing Wang, Ji Ma, Gang Wang, Guangbo Chen, Mingchao Wang, Renhao Dong, Panpan Zhang, Xinliang Feng, "Electronic Doping of Metal-Organic Frameworks for High-Performance Flexible Micro-Supercapacitors", In Small Structures, Wiley, vol. 2, no. 3, pp. 2000095, Nov 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ashok Keerthi, Carlos Sánchez-Sánchez, Okan Deniz, Pascal Ruffieux, Dieter Schollmeyer, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Roman Fasel, Klaus Müllen, "On-surface Synthesis of a Chiral Graphene Nanoribbon with Mixed Edge Structure", In Chemistry \textendash An Asian Journal, Wiley, vol. 15, no. 22, pp. 3807–3811, Oct 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dominik L. Pastoetter, Shunqi Xu, Mino Borrelli, Matthew Addicoat, Bishnu P. Biswal, Silvia Paasch, Arezoo Dianat, Heidi Thomas, Reinhard Berger, Sebastian Reineke, Eike Brunner, Gianaurelio Cuniberti, Marcus Richter, Xinliang Feng, "Synthesis of Vinylene-Linked Two-Dimensional Conjugated Polymers via the Horner\textendashWadsworth\textendashEmmons Reaction", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Oct 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Ji Ma, Paniz Soltani, Wenhao Zheng, Fupin Liu, Alexey A. Popov, Jan J. Weigand, Hartmut Komber, Emanuele Poliani, Cinzia Casiraghi, Jörn Droste, Michael Ryan Hansen, Silvio Osella, David Beljonne, Mischa Bonn, Hai I. Wang, Xinliang Feng, Junzhi Liu, Yiyong Mai, "A Curved Graphene Nanoribbon with Multi-Edge Structure and High Intrinsic Charge Carrier Mobility", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 43, pp. 18293–18298, Oct 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yifan Dong, Vasileios C. Nikolis, Felix Talnack, Yi-Chun Chin, Johannes Benduhn, Giacomo Londi, Jonas Kublitski, Xijia Zheng, Stefan C. B. Mannsfeld, Donato Spoltore, Luca Muccioli, Jing Li, Xavier Blase, David Beljonne, Ji-Seon Kim, Artem A. Bakulin, Gabriele D'Avino, James R. Durrant, Koen Vandewal, "Orientation dependent molecular electrostatics drives efficient charge generation in homojunction organic solar cells", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Sep 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Arianna Gazzi, Laura Fusco, Marco Orecchioni, Silvia Ferrari, Giulia Franzoni, J Stephen Yan, Matthias Rieckher, Guotao Peng, Matteo Andrea Lucherelli, Isabella Anna Vacchi, Ngoc Do Quyen Chau, Alejandro Criado, Akcan Istif, Donato Mancino, Antonio Dominguez, Hagen Eckert, Ester Vázquez, Tatiana Da Ros, Paola Nicolussi, Vincenzo Palermo, Björn Schumacher, Gianaurelio Cuniberti, Yiyong Mai, Cecilia Clementi, Matteo Pasquali, Xinliang Feng, Kostas Kostarelos, Acelya Yilmazer, Davide Bedognetti, Bengt Fadeel, Maurizio Prato, Alberto Bianco, Lucia Gemma Delogu, "Graphene, other carbon nanomaterials and the immune system: toward nanoimmunity-by-design", In Journal of Physics: Materials, IOP Publishing, vol. 3, no. 3, pp. 034009, Jul 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Christoph Sonnenschein, Christopher P. Ender, Faxing Wang, Dieter Schollmeyer, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Oligophenyls with Multiple Disulfide Bridges as Higher Homologues of Dibenzo[ c , e ][1,2]dithiin: Synthesis and Application in Lithium-Ion Batteries", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, Jun 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Colin Tyznik, Zachary A Lamport, Jeni Sorli, David Becker-Koch, Yana Vaynzof, Yueh-Lin (Lynn) Loo, Oana Diana Jurchescu, "Laser printed metal halide perovskites", In Journal of Physics: Materials, IOP Publishing, Jun 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mingchao Wang, Huanhuan Shi, Panpan Zhang, Zhongquan Liao, Mao Wang, Haixia Zhong, Friedrich Schwotzer, Ali Shaygan Nia, Ehrenfried Zschech, Shengqiang Zhou, Stefan Kaskel, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Phthalocyanine-Based 2D Conjugated Metal-Organic Framework Nanosheets for High-Performance Micro-Supercapacitors", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 30, no. 30, pp. 2002664, Jun 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chaojun Lei, Qiang Zheng, Fanpeng Cheng, Yang Hou, Bin Yang, Zhongjian Li, Zhenhai Wen, Lecheng Lei, Guoliang Chai, Xinliang Feng, "High-Performance Metal-Free Nanosheets Array Electrocatalyst for Oxygen Evolution Reaction in Acid", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 30, no. 31, pp. 2003000, Jun 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Markus Mueller, Shabnam Donnhauser, Sven Mothes, Anibal Pacheco-Sanchez, Katherina Haase, Stefan C. B. Mannsfeld, Martin Claus, "Impact of Dynamic Trapping on High Frequency Organic Field-Effect Transistors", In Proceeding: 2020 27th International Conference on Mixed Design of Integrated Circuits and System (MIXDES), IEEE, Jun 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haibo Huang, Feng Zhou, Pengfei Lu, Xianfeng Li, Pratteek Das, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Zhong-Shuai Wu, "Design and construction of few-layer graphene cathode for ultrafast and high-capacity aluminum-ion batteries", In Energy Storage Materials, Elsevier BV, vol. 27, pp. 396–404, May 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • José I. Urgel, Marco Di Giovannantonio, Kristjan Eimre, Thorsten G. Lohr, Junzhi Liu, Shantanu Mishra, Qiang Sun, Amogh Kinikar, Roland Widmer, Samuel Stolz, Max Bommert, Reinhard Berger, Pascal Ruffieux, Carlo A. Pignedoli, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Roman Fasel, "On-Surface Synthesis of Cumulene-Containing Polymers via Two-Step Dehalogenative Homocoupling of Dibromomethylene-Functionalized Tribenzoazulene", In Angewandte Chemie, Wiley, vol. 132, no. 32, pp. 13383–13389, May 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jing Qi, Yixuan Gao, Haihong Jia, Marcus Richter, Li Huang, Yun Cao, Huan Yang, Qi Zheng, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xiao Lin, Hongliang Lu, Zhihai Cheng, Min Ouyang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, "Force-Activated Isomerization of a Single Molecule", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 24, pp. 10673–10680, May 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xia Wang, Zhongquan Liao, Yubin Fu, Christof Neumann, Andrey Turchanin, Gyutae Nam, Ehrenfried Zschech, Jaephil Cho, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Confined growth of porous nitrogen-doped cobalt oxide nanoarrays as bifunctional oxygen electrocatalysts for rechargeable zinc\textendashair batteries", In Energy Storage Materials, Elsevier BV, vol. 26, pp. 157–164, Apr 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Lukas M. Falk, Katelyn P. Goetz, Vincent Lami, Qingzhi An, Paul Fassl, Jonas Herkel, Fabian Thome, Alexander D. Taylor, Fabian Paulus, Yana Vaynzof, "Effect of Precursor Stoichiometry on the Performance and Stability of MAPbBr 3 Photovoltaic Devices", In Energy Technology, Wiley, vol. 8, no. 4, pp. 1900737, Apr 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yevhen Karpov, Nataliya Kiriy, Petr Formanek, Cedric Hoffmann, Tetyana Beryozkina, Mike Hambsch, Mahmoud Al-Hussein, Stefan C. B. Mannsfeld, Bernd Büchner, Bipasha Debnath, Michael Bretschneider, Yulia Krupskaya, Franziska Lissel, Anton Kiriy, "Sequentially Processed P3HT/CN6‐CP•− NBu 4+ Films: Interfacial or Bulk Doping?", In Advanced Electronic Materials, Wiley, vol. 6, no. 5, pp. 1901346, Apr 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • SangWook Park, Zhongquan Liao, Bergoi Ibarlucea, Haoyuan Qi, Hung-Hsuan Lin, Daniel Becker, Jason Melidonie, Tao Zhang, Hafeesudeen Sahabudeen, Larysa Baraban, Chang-Ki Baek, Zhikun Zheng, Ehrenfried Zschech, Andreas Fery, Thomas Heine, Ute Kaiser, Gianaurelio Cuniberti, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Two-Dimensional Boronate Ester Covalent Organic Framework Thin Films with Large Single Crystalline Domains for a Neuromorphic Memory Device", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 21, pp. 8218–8224, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Federico Lombardi, William K. Myers, Ji Ma, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Lapo Bogani, "Dynamical nuclear decoupling of electron spins in molecular graphenoid radicals and biradicals", In Physical Review B, American Physical Society (APS), vol. 101, no. 9, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yubin Fu, Huan Yang, Yixuan Gao, Li Huang, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Hongliang Lu, Zhihai Cheng, Shixuan Du, Hong-Jun Gao, Xinliang Feng, "On-Surface Synthesis of NBN-Doped Zigzag-Edged Graphene Nanoribbons", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 23, pp. 8873–8879, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Faxing Wang, Jochi Tseng, Zaichun Liu, Panpan Zhang, Gang Wang, Guangbo Chen, Weixing Wu, Minghao Yu, Yuping Wu, Xinliang Feng, "A Stimulus-Responsive Zinc\textendashIodine Battery with Smart Overcharge Self-Protection Function", In Advanced Materials, Wiley, vol. 32, no. 16, pp. 2000287, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Minghao Yu, Hui Shao, Gang Wang, Fan Yang, Chaolun Liang, Patrick Rozier, Cai-Zhuang Wang, Xihong Lu, Patrice Simon, Xinliang Feng, "Interlayer gap widened $\upalpha$-phase molybdenum trioxide as high-rate anodes for dual-ion-intercalation energy storage devices", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haixia Zhong, Mahdi Ghorbani-Asl, Khoa Hoang Ly, Jichao Zhang, Jin Ge, Mingchao Wang, Zhongquan Liao, Denys Makarov, Ehrenfried Zschech, Eike Brunner, Inez M. Weidinger, Jian Zhang, Arkady V. Krasheninnikov, Stefan Kaskel, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Synergistic electroreduction of carbon dioxide to carbon monoxide on bimetallic layered conjugated metal-organic frameworks", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Alexander Riss, Marcus Richter, Alejandro Pe\'rez Paz, Xiao-Ye Wang, Rajesh Raju, Yuanqin He, Jacob Ducke, Eduardo Corral, Michael Wuttke, Knud Seufert, Manuela Garnica, Angel Rubio, Johannes V. Barth, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Carlos-Andres Palma, Willi Auwärter, "Polycyclic aromatic chains on metals and insulating layers by repetitive [3$\mathplus$2] cycloadditions", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Nir Tessler, Yana Vaynzof, "Insights from Device Modeling of Perovskite Solar Cells", In ACS Energy Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 5, no. 4, pp. 1260–1270, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Katelyn P. Goetz, Alexander D. Taylor, Fabian Paulus, Yana Vaynzof, "Shining Light on the Photoluminescence Properties of Metal Halide Perovskites", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 30, no. 23, pp. 1910004, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastian Reichert, Jens Flemming, Qingzhi An, Yana Vaynzof, Jan-Frederik Pietschmann, Carsten Deibel, "Ionic-Defect Distribution Revealed by Improved Evaluation of Deep-Level Transient Spectroscopy on Perovskite Solar Cells", In Physical Review Applied, American Physical Society (APS), vol. 13, no. 3, Mar 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hafeesudeen Sahabudeen, Haoyuan Qi, Marco Ballabio, Miroslav Polo\vzij, Selina Olthof, Rishi Shivhare, Yu Jing, SangWook Park, Kejun Liu, Tao Zhang, Ji Ma, Bernd Rellinghaus, Stefan Mannsfeld, Thomas Heine, Mischa Bonn, Enrique Cánovas, Zhikun Zheng, Ute Kaiser, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Highly Crystalline and Semiconducting Imine-Based Two-Dimensional Polymers Enabled by Interfacial Synthesis", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 15, pp. 6028–6036, Feb 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Francesco De Nicola, Ilenia Viola, Lorenzo Donato Tenuzzo, Florian Rasch, Martin R. Lohe, Ali Shaygan Nia, Fabian Schütt, Xinliang Feng, Rainer Adelung, Stefano Lupi, "Wetting Properties of Graphene Aerogels", In Scientific Reports, Springer Science and Business Media LLC, vol. 10, no. 1, Feb 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ji Ma, Yubin Fu, Evgenia Dmitrieva, Fupin Liu, Hartmut Komber, Felix Hennersdorf, Alexey A. Popov, Jan J. Weigand, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Helical Nanographenes Containing an Azulene Unit: Synthesis, Crystal Structures, and Properties", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 14, pp. 5637–5642, Feb 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastian Scherb, Antoine Hinaut, Rémy Pawlak, J. G. Vilhena, Yi Liu, Sara Freund, Zhao Liu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Thilo Glatzel, Akimitsu Narita, Ernst Meyer, "Giant thermal expansion of a two-dimensional supramolecular network triggered by alkyl chain motion", In Communications Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 1, no. 1, Feb 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Julian F Butscher, Qing Sun, Yufeng Wu, Fabian Stuck, Marvin Hoffmann, Andreas Dreuw, Fabian Paulus, A Stephen K Hashmi, Nir Tessler, Yana Vaynzof, "Dipolar hole-blocking layers for inverted perovskite solar cells: effects of aggregation and electron transport levels", In Journal of Physics: Materials, IOP Publishing, vol. 3, no. 2, pp. 025002, Feb 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yufei Zhong, Martina Causa', Gareth John Moore, Philipp Krauspe, Bo Xiao, Florian Günther, Jonas Kublitski, Rishi Shivhare, Johannes Benduhn, Eyal BarOr, Subhrangsu Mukherjee, Kaila M. Yallum, Julien Réhault, Stefan C. B. Mannsfeld, Dieter Neher, Lee J. Richter, Dean M. DeLongchamp, Frank Ortmann, Koen Vandewal, Erjun Zhou, Natalie Banerji, "Sub-picosecond charge-transfer at near-zero driving force in polymer:non-fullerene acceptor blends and bilayers", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 11, no. 1, Feb 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Guangbo Chen, Antonio Gaetano Ricciardulli, Panpan Zhang, Zhen Zhang, Huanhuan Shi, Ji Ma, Jian Zhang, Paul W. M. Blom, Xinliang Feng, "Topochemical Synthesis of Two-Dimensional Transition-Metal Phosphides Using Phosphorene Templates", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 1, pp. 465–470, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ming-Xi Chen, Mengzhao Zhu, Ming Zuo, Sheng-Qi Chu, Jing Zhang, Yuen Wu, Hai-Wei Liang, Xinliang Feng, "Identification of Catalytic Sites for Oxygen Reduction in Metal/Nitrogen-Doped Carbons with Encapsulated Metal Nanoparticles", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 4, pp. 1627–1633, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Marco Di Giovannantonio, Ashok Keerthi, José I. Urgel, Martin Baumgarten, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, Akimitsu Narita, Roman Fasel, Klaus Müllen, "On-Surface Dehydro-Diels\textendashAlder Reaction of Dibromo-bis(phenylethynyl)benzene", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 4, pp. 1721–1725, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Doreen Beyer, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Oliver Gröning, José I. Urgel, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, "Topological Defect-Induced Magnetism in a Nanographene", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 142, no. 3, pp. 1147–1152, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenbo Sheng, Wei Li, Deming Tan, Panpan Zhang, En Zhang, Evgeniya Sheremet, Bernhard V.K.J. Schmidt, Xinliang Feng, Raul D. Rodriguez, Rainer Jordan, Ihsan Amin, "Polymer Brushes on Graphitic Carbon Nitride for Patterning and as a SERS Active Sensing Layer via Incorporated Nanoparticles", In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 12, no. 8, pp. 9797–9805, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guangbo Chen, Pan Liu, Zhongquan Liao, Fanfei Sun, Yanghua He, Haixia Zhong, Tao Zhang, Ehrenfried Zschech, Mingwei Chen, Gang Wu, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Zinc-Mediated Template Synthesis of Fe-N-C Electrocatalysts with Densely Accessible Fe-N x Active Sites for Efficient Oxygen Reduction", In Advanced Materials, Wiley, vol. 32, no. 8, pp. 1907399, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ming-Xi Chen, Mengzhao Zhu, Ming Zuo, Sheng-Qi Chu, Jing Zhang, Yuen Wu, Hai-Wei Liang, Xinliang Feng, "Inside Back Cover: Identification of Catalytic Sites for Oxygen Reduction in Metal/Nitrogen-Doped Carbons with Encapsulated Metal Nanoparticles (Angew. Chem. Int. Ed. 4/2020)", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 59, no. 4, pp. 1743–1743, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Panpan Zhang, Ali Shaygan Nia, Xinliang Feng, "Emerging 2D Materials Produced via Electrochemistry", In Advanced Materials, Wiley, vol. 32, no. 10, pp. 1907857, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Himani Arora, Renhao Dong, Tommaso Venanzi, Jens Zscharschuch, Harald Schneider, Manfred Helm, Xinliang Feng, Enrique Cánovas, Artur Erbe, "Demonstration of a Broadband Photodetector Based on a Two-Dimensional Metal\textendashOrganic Framework", In Advanced Materials, Wiley, vol. 32, no. 9, pp. 1907063, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Inés García-Benito, Claudio Quarti, Valentin I. E. Queloz, Yvonne J. Hofstetter, David Becker-Koch, Pietro Caprioglio, Dieter Neher, Simonetta Orlandi, Marco Cavazzini, Gianluca Pozzi, Jacky Even, Mohammad Khaja Nazeeruddin, Yana Vaynzof, Giulia Grancini, "Fluorination of Organic Spacer Impacts on the Structural and Optical Response of 2D Perovskites", In Frontiers in Chemistry, Frontiers Media SA, vol. 7, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Angela Wittmann, Guillaume Schweicher, Katharina Broch, Jiri Novak, Vincent Lami, David Cornil, Erik R. McNellis, Olga Zadvorna, Deepak Venkateshvaran, Kazuo Takimiya, Yves H. Geerts, Jérôme Cornil, Yana Vaynzof, Jairo Sinova, Shun Watanabe, Henning Sirringhaus, "Tuning Spin Current Injection at Ferromagnet-Nonmagnet Interfaces by Molecular Design", In Physical Review Letters, American Physical Society (APS), vol. 124, no. 2, Jan 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ran Ji, Zongbao Zhang, Changsoon Cho, Qingzhi An, Fabian Paulus, Martin Kroll, Markus Löffler, Frederik Nehm, Bernd Rellinghaus, Karl Leo, Yana Vaynzof, "Thermally evaporated methylammonium-free perovskite solar cells", In Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistry (RSC), 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • David Becker-Koch, Miguel Albaladejo-Siguan, Vincent Lami, Fabian Paulus, Hengyang Xiang, Zhuoying Chen, Yana Vaynzof, "Ligand dependent oxidation dictates the performance evolution of high efficiency PbS quantum dot solar cells", In Sustainable Energy & Fuels, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 4, no. 1, pp. 108–115, 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Jason Melidonie, Kristjan Eimre, Sebastian Obermann, Oliver Gröning, Carlo A. Pignedoli, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, "On-surface synthesis of super-heptazethrene", In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 56, no. 54, pp. 7467–7470, 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tim Dumslaff, Yanwei Gu, Giuseppe M. Paternò, Zijie Qiu, Ali Maghsoumi, Matteo Tommasini, Xinliang Feng, Francesco Scotognella, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Hexa-peri-benzocoronene with two extra K-regions in an ortho-configuration", In Chemical Science, Royal Society of Chemistry (RSC), 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Po-Yuen Ho, Hartmut Komber, Kilian Horatz, Takuya Tsuda, Stefan C. B. Mannsfeld, Evgenia Dmitrieva, Olivier Blacque, Ulrike Kraft, Henning Sirringhaus, Franziska Lissel, "Synthesis and characterization of a semiconducting and solution-processable ruthenium-based polymetallayne", In Polymer Chemistry, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 11, no. 2, pp. 472–479, 2020. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2019

 • Muhammad Adnan Younis, Siliu Lyu, Qidong Zhao, Chaojun Lei, Peiling Zhang, Bin Yang, Zhongjian Li, Lecheng Lei, Yang Hou, Xinliang Feng, "Noble metal-free two dimensional carbon-based electrocatalysts for water splitting", In BMC Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 1, no. 1, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Bottom-Up Synthesis of Nitrogen-Doped Polycyclic Aromatic Hydrocarbons", In Synlett, Georg Thieme Verlag KG, vol. 31, no. 03, pp. 211–222, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Doreen Beyer, Kristjan Eimre, Shawulienu Kezilebieke, Reinhard Berger, Oliver Gröning, Carlo A. Pignedoli, Klaus Müllen, Peter Liljeroth, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, "Topological frustration induces unconventional magnetism in a nanographene", In Nature Nanotechnology, Springer Science and Business Media LLC, vol. 15, no. 1, pp. 22–28, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kaiyue Jiang, Igor A. Baburin, Peng Han, Chongqing Yang, Xiaobin Fu, Yefeng Yao, Jiantong Li, Enrique Cánovas, Gotthard Seifert, Jiesheng Chen, Mischa Bonn, Xinliang Feng, Xiaodong Zhuang, "Interfacial Approach toward Benzene-Bridged Polypyrrole Film\textendashBased Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Volumetric Power Density", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 30, no. 7, pp. 1908243, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Helge Eggers, Fabian Schackmar, Tobias Abzieher, Qing Sun, Uli Lemmer, Yana Vaynzof, Bryce S. Richards, Gerardo Hernandez-Sosa, Ulrich W. Paetzold, "Inkjet-Printed Micrometer-Thick Perovskite Solar Cells with Large Columnar Grains", In Advanced Energy Materials, Wiley, vol. 10, no. 6, pp. 1903184, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Julian F. Butscher, Sebastian Intorp, Joshua Kress, Qingzhi An, Yvonne J. Hofstetter, Nikolai Hippchen, Fabian Paulus, Uwe H. F. Bunz, Nir Tessler, Yana Vaynzof, "Enhancing the Open-Circuit Voltage of Perovskite Solar Cells by Embedding Molecular Dipoles within Their Hole-Blocking Layer", In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 12, no. 3, pp. 3572–3579, Dec 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ekaterina Pomerantseva, Francesco Bonaccorso, Xinliang Feng, Yi Cui, Yury Gogotsi, "Energy storage: The future enabled by nanomaterials", In Science, American Association for the Advancement of Science (AAAS), vol. 366, no. 6468, pp. eaan8285, Nov 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jason Melidonie, Evgenia Dmitrieva, Ke Zhang, Yubin Fu, Alexey A. Popov, Wojciech Pisula, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Dipyrene-Fused Dicyclopenta[a,f]naphthalenes", In The Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS), vol. 85, no. 1, pp. 215–223, Nov 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Miguel Albaladejo-Siguan, David Becker-Koch, Alexander D. Taylor, Qing Sun, Vincent Lami, Pola Goldberg Oppenheimer, Fabian Paulus, Yana Vaynzof, "Efficient and Stable PbS Quantum Dot Solar Cells by Triple-Cation Perovskite Passivation" (to appear), In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 14, no. 1, pp. 384–393, Nov 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yichu Zheng, Axel Fischer, Michael Sawatzki, Duy Hai Doan, Matthias Liero, Annegret Glitzky, Sebastian Reineke, Stefan C. B. Mannsfeld, "Introducing pinMOS Memory: A Novel, Nonvolatile Organic Memory Device", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 30, no. 4, pp. 1907119, Nov 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kevin Synnatschke, Shouqi Shao, Jonas van Dinter, Yvonne J. Hofstetter, Daniel James Kelly, Sebastian Grieger, Sarah J. Haigh, Yana Vaynzof, Wolfgang Bensch, Claudia Backes, "Liquid Exfoliation of Ni2P2S6: Structural Characterization, Size-Dependent Properties, and Degradation", In Chemistry of Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 31, no. 21, pp. 9127–9139, Oct 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jiangbin Zhang, Moritz H. Futscher, Vincent Lami, Felix U. Kosasih, Changsoon Cho, Qinying Gu, Aditya Sadhanala, Andrew J. Pearson, Bin Kan, Giorgio Divitini, Xiangjian Wan, Dan Credgington, Neil C. Greenham, Yongsheng Chen, Caterina Ducati, Bruno Ehrler, Yana Vaynzof, Richard H. Friend, Artem A. Bakulin, "Sequentially Deposited versus Conventional Nonfullerene Organic Solar Cells: Interfacial Trap States, Vertical Stratification, and Exciton Dissociation", In Advanced Energy Materials, Wiley, vol. 9, no. 47, pp. 1902145, Oct 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Vincent Lami, Andreas Weu, Jiangbin Zhang, Yongsheng Chen, Zhuping Fei, Martin Heeney, Richard H. Friend, Yana Vaynzof, "Visualizing the Vertical Energetic Landscape in Organic Photovoltaics", In Joule, Elsevier BV, vol. 3, no. 10, pp. 2513–2534, Oct 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenhui Niu, Junzhi Liu, Yiyong Mai, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Synthetic Engineering of Graphene Nanoribbons with Excellent Liquid-Phase Processability", In Trends in Chemistry, Elsevier BV, vol. 1, no. 6, pp. 549–558, Sep 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Qingzhi An, Qing Sun, Andreas Weu, David Becker-Koch, Fabian Paulus, Sebastian Arndt, Fabian Stuck, A. Stephen K. Hashmi, Nir Tessler, Yana Vaynzof, "Perovskite Photovoltaic Devices: Enhancing the Open-Circuit Voltage of Perovskite Solar Cells by up to 120 mV Using $\uppi$-Extended Phosphoniumfluorene Electrolytes as Hole Blocking Layers (Adv. Energy Mater. 33/2019)", In Advanced Energy Materials, Wiley, vol. 9, no. 33, pp. 1970126, Sep 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tao Zhang, Haoyuan Qi, Zhongquan Liao, Yehu David Horev, Luis Antonio Panes-Ruiz, Petko St. Petkov, Zhe Zhang, Rishi Shivhare, Panpan Zhang, Kejun Liu, Viktor Bezugly, Shaohua Liu, Zhikun Zheng, Stefan Mannsfeld, Thomas Heine, Gianaurelio Cuniberti, Hossam Haick, Ehrenfried Zschech, Ute Kaiser, Renhao Dong, Xinliang Feng, "Engineering crystalline quasi-two-dimensional polyaniline thin film with enhanced electrical and chemiresistive sensing performances", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 10, no. 1, Sep 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Katrin Ortstein, Martin Schwarze, Hans Kleemann, Sebastian Hutsch, Sebastian Schellhammer, Felix Talnack, Mike Hambsch, Frank Ortmann, Stefan C. B. Mannsfeld, Karl Leo, "Investigations on band structure engineering in organic semiconductors (Conference Presentation)", In Proceeding: Organic, Hybrid, and Perovskite Photovoltaics XX (Kwanghee Lee and Zakya H. Kafafi and Paul A. Lane and Ana Flávia Nogueira), SPIE, Sep 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Leopold Talirz, Hajo Söde, Shigeki Kawai, Pascal Ruffieux, Ernst Meyer, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Roman Fasel, Carlo A. Pignedoli, Daniele Passerone, "Band Gap of Atomically Precise Graphene Nanoribbons as a Function of Ribbon Length and Termination", In ChemPhysChem, Wiley, vol. 20, no. 18, pp. 2348–2353, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guowei Li, Chenguang Fu, Wujun Shi, Lin Jiao, Jiquan Wu, Qun Yang, Rana Saha, Machteld E. Kamminga, Abhay K. Srivastava, Enke Liu, Aliza N. Yazdani, Nitesh Kumar, Jian Zhang, Graeme R. Blake, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Steffen Wirth, Gudrun Auffermann, Johannes Gooth, Stuart Parkin, Vidya Madhavan, Xinliang Feng, Yan Sun, Claudia Felser, "Dirac Nodal Arc Semimetal PtSn4 : An Ideal Platform for Understanding Surface Properties and Catalysis for Hydrogen Evolution", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 37, pp. 13107–13112, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ioannis Spanos, Marc F. Tesch, Mingquan Yu, Harun Tüysüz, Jian Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Robert Schlögl, Anna K. Mechler, "Facile Protocol for Alkaline Electrolyte Purification and Its Influence on a Ni\textendashCo Oxide Catalyst for the Oxygen Evolution Reaction", In ACS Catalysis, American Chemical Society (ACS), vol. 9, no. 9, pp. 8165–8170, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yuyan Shao, Xinliang Feng, Liming Dai, Jean-Pol Dodelet, "Advancing Materials Electrochemistry for Chemical Transformation", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 31, pp. 1903622, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Cecilia Teixeira da Rocha, Ge Qu, Xuegeng Yang, Rishi Shivhare, Mike Hambsch, Ying Diao, Stefan C. B. Mannsfeld, "Mitigating Meniscus Instabilities in Solution-Sheared Polymer Films for Organic Field-Effect Transistors", In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 11, no. 33, pp. 30079–30088, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Neda Pourdavoud, Tobias Haeger, Andre Mayer, Piotr Jacek Cegielski, Anna Lena Giesecke, Ralf Heiderhoff, Selina Olthof, Stefan Zaefferer, Ivan Shutsko, Andreas Henkel, David Becker-Koch, Markus Stein, Marko Cehovski, Ouacef Charfi, Hans-Hermann Johannes, Detlef Rogalla, Max Christian Lemme, Martin Koch, Yana Vaynzof, Klaus Meerholz, Wolfgang Kowalsky, Hella-Christin Scheer, Patrick Görrn, Thomas Riedl, "Room-Temperature Stimulated Emission and Lasing in Recrystallized Cesium Lead Bromide Perovskite Thin Films", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 39, pp. 1903717, Aug 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Daniele Rizzo, Deborah Prezzi, Alice Ruini, Vaiva Nagyte, Ashok Keerthi, Akimitsu Narita, Uliana Beser, Fugui Xu, Yiyong Mai, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Elisa Molinari, Cinzia Casiraghi, "Multiwavelength Raman spectroscopy of ultranarrow nanoribbons made by solution-mediated bottom-up approach", In Physical Review B, American Physical Society (APS), vol. 100, no. 4, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Carlos Sánchez-Sánchez, Thomas Dienel, Adrien Nicolaï, Neerav Kharche, Liangbo Liang, Colin Daniels, Vincent Meunier, Junzhi Liu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Juan Ramón Sánchez-Valencia, Oliver Gröning, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "On-Surface Synthesis and Characterization of Acene-Based Nanoribbons Incorporating Four-Membered Rings", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, vol. 25, no. 52, pp. 12074–12082, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Haixia Zhong, Khoa Hoang Ly, Mingchao Wang, Yulia Krupskaya, Xiaocang Han, Jichao Zhang, Jian Zhang, Vladislav Kataev, Bernd Büchner, Inez M. Weidinger, Stefan Kaskel, Pan Liu, Mingwei Chen, Renhao Dong, Xinliang Feng, "A Phthalocyanine-Based Layered Two-Dimensional Conjugated Metal-Organic Framework as a Highly Efficient Electrocatalyst for the Oxygen Reduction Reaction", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 31, pp. 10677–10682, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhen Zhang, Sheng Yang, Panpan Zhang, Jian Zhang, Guangbo Chen, Xinliang Feng, "Mechanically strong MXene/Kevlar nanofiber composite membranes as high-performance nanofluidic osmotic power generators", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 10, no. 1, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jinhui Wang, Vineeth Kumar Bandari, Daniil Karnaushenko, Yang Li, Fei Li, Panpan Zhang, Stefan Baunack, Dmitriy D. Karnaushenko, Christian Becker, Maryam Faghih, Tong Kang, Shengkai Duan, Minshen Zhu, Xiaodong Zhuang, Feng Zhu, Xinliang Feng, Oliver G. Schmidt, "Self-Assembly of Integrated Tubular Microsupercapacitors with Improved Electrochemical Performance and Self-Protective Function", In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 13, no. 7, pp. 8067–8075, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Junzhi Liu, Shantanu Mishra, Carlo A. Pignedoli, Daniele Passerone, José I. Urgel, Alberto Fabrizio, Thorsten G. Lohr, Ji Ma, Hartmut Komber, Martin Baumgarten, Clémence Corminboeuf, Reinhard Berger, Pascal Ruffieux, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng, "Open-Shell Nonbenzenoid Nanographenes Containing Two Pairs of Pentagonal and Heptagonal Rings", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 141, no. 30, pp. 12011–12020, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chongqing Yang, Renhao Dong, Mao Wang, Petko St. Petkov, Zhitao Zhang, Mingchao Wang, Peng Han, Marco Ballabio, Sascha A. Bräuninger, Zhongquan Liao, Jichao Zhang, Friedrich Schwotzer, Ehrenfried Zschech, Hans-Henning Klauss, Enrique Cánovas, Stefan Kaskel, Mischa Bonn, Shengqiang Zhou, Thomas Heine, Xinliang Feng, "A semiconducting layered metal-organic framework magnet", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 10, no. 1, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Raja Ghosh, Christine K. Luscombe, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, Alberto Salleo, Frank C. Spano, "Anisotropic Polaron Delocalization in Conjugated Homopolymers and Donor-Acceptor Copolymers", In Chemistry of Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 31, no. 17, pp. 7033–7045, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Daniel D. Tune, Hiroyuki Shirae, Vincent Lami, Robert J. Headrick, Matteo Pasquali, Yana Vaynzof, Suguru Noda, Erik K. Hobbie, Benjamin S. Flavel, "Stability of Chemically Doped Nanotube\textendashSilicon Heterojunction Solar Cells: Role of Oxides at the Carbon\textendashSilicon Interface", In ACS Applied Energy Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 2, no. 8, pp. 5925–5932, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sven M. Elbert, Wen-Shan Zhang, Yana Vaynzof, Nils Oberhof, Moritz Bernhardt, Markus Pernpointner, Frank Rominger, Rasmus R. Schröder, Michael Mastalerz, "Metal-Assisted Salphen Organic Frameworks (MaSOFs) with Trinuclear Metal Units for Synergic Gas Sorption", In Chemistry of Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 31, no. 16, pp. 6210–6223, Jul 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yafei He, Panpan Zhang, Faxing Wang, Luxin Wang, Yuezeng Su, Fan Zhang, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Vacancy modification of Prussian-blue nano-thin films for high energy-density micro-supercapacitors with ultralow RC time constant", In Nano Energy, Elsevier BV, vol. 60, pp. 8–16, Jun 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Martin Schwarze, Karl Sebastian Schellhammer, Katrin Ortstein, Johannes Benduhn, Christopher Gaul, Alexander Hinderhofer, Lorena Perdigón Toro, Reinhard Scholz, Jonas Kublitski, Steffen Roland, Matthias Lau, Carl Poelking, Denis Andrienko, Gianaurelio Cuniberti, Frank Schreiber, Dieter Neher, Koen Vandewal, Frank Ortmann, Karl Leo, "Impact of molecular quadrupole moments on the energy levels at organic heterojunctions", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 10, no. 1, Jun 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hanjun Sun, Ibrahim Halil Öner, Tao Wang, Tao Zhang, Oleksandr Selyshchev, Christof Neumann, Yubin Fu, Zhongquan Liao, Shunqi Xu, Yang Hou, Andrey Turchanin, Dietrich R. T. Zahn, Ehrenfried Zschech, Inez M. Weidinger, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Molecular Engineering of Conjugated Acetylenic Polymers for Efficient Cocatalyst-free Photoelectrochemical Water Reduction", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 30, pp. 10368–10374, Jun 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Doreen Beyer, Kristjan Eimre, Junzhi Liu, Reinhard Berger, Oliver Gröning, Carlo A. Pignedoli, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, "Synthesis and Characterization of $\uppi$-Extended Triangulene", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 141, no. 27, pp. 10621–10625, Jun 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Qingzhi An, Qing Sun, Andreas Weu, David Becker-Koch, Fabian Paulus, Sebastian Arndt, Fabian Stuck, A. Stephen K. Hashmi, Nir Tessler, Yana Vaynzof, "Enhancing the Open-Circuit Voltage of Perovskite Solar Cells by up to 120 mV Using $\uppi$-Extended Phosphoniumfluorene Electrolytes as Hole Blocking Layers", In Advanced Energy Materials, Wiley, vol. 9, no. 33, pp. 1901257, Jun 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Leonardo Martini, Zongping Chen, Neeraj Mishra, Gabriela Borin Barin, Paolo Fantuzzi, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Camilla Coletti, Klaus Müllen, Andrea Candini, "Structure-dependent electrical properties of graphene nanoribbon devices with graphene electrodes", In Carbon, Elsevier BV, vol. 146, pp. 36–43, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kai Yuan, Chenbao Lu, Stavroula Sfaelou, Xiaxia Liao, Xiaodong Zhuang, Yiwang Chen, Ullrich Scherf, Xinliang Feng, "In situ nanoarchitecturing and active-site engineering toward highly efficient carbonaceous electrocatalysts", In Nano Energy, Elsevier BV, vol. 59, pp. 207–215, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastian Hahn, Julian Butscher, Qingzhi An, Angelina Jocic, Olena Tverskoy, Marcus Richter, Xinliang Feng, Frank Rominger, Yana Vaynzof, Uwe H. F. Bunz, "Azaarene Dimers", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, vol. 25, no. 30, pp. 7285–7291, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Naisa Chandrasekhar, Bishnu P. Biswal, Daniel Becker, Silvia Paasch, Eike Brunner, Matthew Addicoat, Minghao Yu, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "A Crystalline, 2D Polyarylimide Cathode for Ultrastable and Ultrafast Li Storage", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 28, pp. 1901478, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tian-yi Li, Johannes Benduhn, Zhi Qiao, Yuan Liu, Yue Li, Rishi Shivhare, Frank Jaiser, Pei Wang, Jie Ma, Olaf Zeika, Dieter Neher, Stefan C. B. Mannsfeld, Zaifei Ma, Koen Vandewal, Karl Leo, "Effect of H- and J-Aggregation on the Photophysical and Voltage Loss of Boron Dipyrromethene Small Molecules in Vacuum-Deposited Organic Solar Cells", In The Journal of Physical Chemistry Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 10, no. 11, pp. 2684–2691, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Nicolò Alagna, Jie Han, Nikolaus Wollscheid, J. Luis Perez Lustres, Julia Herz, Sebastian Hahn, Silke Koser, Fabian Paulus, Uwe H. F. Bunz, Andreas Dreuw, Tiago Buckup, Marcus Motzkus, "Tailoring Ultrafast Singlet Fission by the Chemical Modification of Phenazinothiadiazoles", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 141, no. 22, pp. 8834–8845, May 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Daniel Becker, Bishnu P. Biswal, Paula Kaleńczuk, Naisa Chandrasekhar, Lars Giebeler, Matthew Addicoat, Silvia Paasch, Eike Brunner, Karl Leo, Arezoo Dianat, Gianaurelio Cuniberti, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "Fully sp 2 -Carbon-Linked Crystalline Two-Dimensional Conjugated Polymers: Insight into 2D Poly(phenylenecyanovinylene) Formation and its Optoelectronic Properties", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, vol. 25, no. 26, pp. 6562–6568, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Liming Dai, Chunyi Zhi, Xinliang Feng, "Bifunctional Catalysts for Metal-Air Batteries", In Batteries & Supercaps, Wiley, vol. 2, no. 4, pp. 270–271, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Bishnu P. Biswal, Sreeramulu Valligatla, Mingchao Wang, Tanmay Banerjee, Nabil A. Saad, Bala Murali Krishna Mariserla, Naisa Chandrasekhar, Daniel Becker, Matthew Addicoat, Irena Senkovska, Reinhard Berger, D. Narayana Rao, Stefan Kaskel, Xinliang Feng, "Nonlinear Optical Switching in Regioregular Porphyrin Covalent Organic Frameworks", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 58, no. 21, pp. 6896–6900, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Sheng Yang, Roberto Pineda-Gómez, Bergoi Ibarlucea, Ji Ma, Martin R. Lohe, Teuku Fawzul Akbar, Larysa Baraban, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, "Electrochemically Exfoliated High-Quality 2H-MoS 2 for Multiflake Thin Film Flexible Biosensors", In Small, Wiley, pp. 1901265, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Wenbo Sheng, Ihsan Amin, Christof Neumann, Renhao Dong, Tao Zhang, Erik Wegener, Wei-Liang Chen, Paul Förster, Hai Quang Tran, Markus Löffler, Andreas Winter, Raul D. Rodriguez, Ehrenfried Zschech, Christopher K. Ober, Xinliang Feng, Andrey Turchanin, Rainer Jordan, "Polymer Brushes on Hexagonal Boron Nitride", In Small, Wiley, vol. 15, no. 19, pp. 1805228, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Katherina Haase, Jakob Zessin, Konstantinos Zoumboulis, Markus Müller, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, "Solution Shearing of a High-Capacitance Polymer Dielectric for Low-Voltage Organic Transistors", In Advanced Electronic Materials, Wiley, vol. 5, no. 6, pp. 1900067, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yvonne J. Hofstetter, Yana Vaynzof, "Quantifying the Damage Induced by X-ray Photoelectron Spectroscopy Depth Profiling of Organic Conjugated Polymers", In ACS Applied Polymer Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 1, no. 6, pp. 1372–1381, Apr 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Qiuyu Zhang, Xinliang Feng, "Support and Interface Effects in Water-Splitting Electrocatalysts", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 31, pp. 1808167, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gabriela Borin Barin, Andrew Fairbrother, Lukas Rotach, Maxime Bayle, Matthieu Paillet, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Roland Hauert, Tim Dumslaff, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Hafeesudeen Sahabudeen, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Surface-Synthesized Graphene Nanoribbons for Room Temperature Switching Devices: Substrate Transfer and ex Situ Characterization", In ACS Applied Nano Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 2, no. 4, pp. 2184–2192, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Ming Qiu, Min Gyu Kim, Pan Liu, Gyutae Nam, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Bin Yang, Jaephil Cho, Mingwei Chen, Chris Yuan, Lecheng Lei, Xinliang Feng, "Atomically dispersed nickel\textendashnitrogen\textendashsulfur species anchored on porous carbon nanosheets for efficient water oxidation", In Nature Communications, Springer Nature, vol. 10, no. 1, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hanjun Sun, Christof Neumann, Tao Zhang, Markus Löffler, André Wolf, Yang Hou, Andrey Turchanin, Jian Zhang, Xinliang Feng, "Poly(1,4-Diethynylbenzene) Gradient Homojunction with Enhanced Charge Carrier Separation for Photoelectrochemical Water Reduction", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 19, pp. 1900961, Mar 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yichu Zheng, Axel Fischer, Natalia Sergeeva, Sebastian Reineke, Stefan C. B. Mannsfeld, "Exploiting lateral current flow due to doped layers in semiconductor devices having crossbar electrodes", In Organic Electronics, Elsevier BV, vol. 65, pp. 82–90, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Hauke Meeuw, Johann Körbelin, Valea Wisniewski, Ali Nia, Adrián Vázquez, Martin Lohe, Xinliang Feng, Bodo Fiedler, "Carbon Nanoparticles' Impact on Processability and Physical Properties of Epoxy Resins\textemdashA Comprehensive Study Covering Rheological, Electrical, Thermo-Mechanical, and Fracture Properties (Mode I and II)", In Polymers, MDPI AG, vol. 11, no. 2, pp. 231, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Doreen Beyer, Shiyong Wang, Carlo A. Pignedoli, Jason Melidonie, Bingkai Yuan, Can Li, Jan Wilhelm, Pascal Ruffieux, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Roman Fasel, Xinliang Feng, "Graphene Nanoribbons Derived from Zigzag Edge-Encased Poly(para-2,9-dibenzo[bc,kl]coronenylene) Polymer Chains", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 141, no. 7, pp. 2843–2846, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Marcus Richter, Yubin Fu, Evgenia Dmitrieva, Jan J. Weigand, Alexey Popov, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Containing A Pyrrolopyridazine Core", In ChemPlusChem, Wiley, vol. 84, no. 6, pp. 613–618, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yubin Fu, Ke Zhang, Evgenia Dmitrieva, Fupin Liu, Ji Ma, Jan J. Weigand, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Wojciech Pisula, Junzhi Liu, Xinliang Feng, "NBN-embedded Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Containing Pentagonal and Heptagonal Rings", In Organic Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 21, no. 5, pp. 1354–1358, Feb 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yevhen Karpov, Nataliya Kiriy, Petr Formanek, Jakob Zessin, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, Franziska Lissel, Tetyana Beryozkina, Vasiliy Bakulev, Brigitte Voit, Anton Kiriy, "Layer-by-Layer Assembly Enabled by the Anionic p-Dopant CN6-CP•–K+: a Route to Achieve Interfacial Doping of Organic Semiconductors", In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 11, no. 4, pp. 4159–4168, Jan 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dong Liu, Liming Dai, Xuanni Lin, Jian-Feng Chen, Jian Zhang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Xiang Zhu, Sheng Dai, "Chemical Approaches to Carbon-Based Metal-Free Catalysts", In Advanced Materials, Wiley, vol. 31, no. 13, pp. 1804863, Jan 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Martin Schwarze, Christopher Gaul, Reinhard Scholz, Fabio Bussolotti, Andreas Hofacker, Karl Sebastian Schellhammer, Bernhard Nell, Benjamin D. Naab, Zhenan Bao, Donato Spoltore, Koen Vandewal, Johannes Widmer, Satoshi Kera, Nobuo Ueno, Frank Ortmann, Karl Leo, "Molecular parameters responsible for thermally activated transport in doped organic semiconductors", In Nature Materials, Springer Nature, vol. 18, no. 3, pp. 242–248, Jan 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chaojun Lei, Yu Wang, Yang Hou, Pan Liu, Jian Yang, Tao Zhang, Xiaodong Zhuang, Mingwei Chen, Bin Yang, Lecheng Lei, Chris Yuan, Ming Qiu, Xinliang Feng, "Efficient alkaline hydrogen evolution on atomically dispersed Ni\textendashNx Species anchored porous carbon with embedded Ni nanoparticles by accelerating water dissociation kinetics", In Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 12, no. 1, pp. 149–156, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Katherina Haase, Mike Hambsch, Cecilia Teixeira da Rocha, Jakob Zessin, Stefan C.B. Mannsfeld, "Advances in solution processing of organic materials for devices", Chapter in Handbook of Organic Materials for Electronic and Photonic Devices, Elsevier, pp. 551–577, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yafei He, Panpan Zhang, Mao Wang, Faxing Wang, Deming Tan, Yang Li, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Xinliang Feng, "Nano-sandwiched metal hexacyanoferrate/graphene hybrid thin films for in-plane asymmetric micro-supercapacitors with ultrahigh energy density", In Materials Horizons, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 6, no. 5, pp. 1041–1049, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dmitry Skidin, Frank Eisenhut, Marcus Richter, Seddigheh Nikipar, Justus Krüger, Dmitry A. Ryndyk, Reinhard Berger, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, Francesca Moresco, "On-surface synthesis of nitrogen-doped nanographenes with 5\textendash7 membered rings", In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 55, no. 32, pp. 4731–4734, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Ainhoa Atxabal, Thorsten Arnold, Subir Parui, Elisabetta Zuccatti, Mirko Cinchetti, Fèlix Casanova, Frank Ortmann, Luis E. Hueso, "Molecular spectroscopy in a solid-state device", In Materials Horizons, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 6, no. 8, pp. 1663–1668, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tetsuhiko Nagahara, Lucia Ganzer, V. A. Camargo Franco, Yinjuan Huang, Fugui Xu, Yiyong Mai, Giulio Cerullo, Xinliang Feng, "Two-dimensional electronic spectroscopy of graphene nanoribbons in organic solution", In EPJ Web of Conferences (G. Cerullo and J. Ogilvie and F. Kärtner and M. Khalil and R. Li), EDP Sciences, vol. 205, pp. 05005, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Mike Hambsch, Tim Erdmann, Annabel R. Chew, Sigrid Bernstorff, Alberto Salleo, Anton Kiriy, Brigitte Voit, Stefan C. B. Mannsfeld, "Increased charge carrier mobility and molecular packing of a solution sheared diketopyrrolopyrrole-based donor–acceptor copolymer by alkyl side chain modification", In Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 7, no. 12, pp. 3665–3674, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Katelyn P. Goetz, Kohei Sekine, Fabian Paulus, Yu Zhong, Daniel Roth, David Becker-Koch, Yvonne J. Hofstetter, Elena Michel, Lisa Reichert, Frank Rominger, Matthias Rudolph, Sven Huettner, Yana Vaynzof, Eva M. Herzig, A. Stephen K. Hashmi, Jana Zaumseil, "The effect of side-chain length on the microstructure and processing window of zone-cast naphthalene-based bispentalenes", In Journal of Materials Chemistry C, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 7, no. 43, pp. 13493–13501, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Falk Niefind, Andreas Neff, Stefan C. B. Mannsfeld, Axel Kahnt, Bernd Abel, "Computational analysis of the orientation persistence length of the polymer chain orientation", In Physical Chemistry Chemical Physics, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 21, no. 38, pp. 21464–21472, 2019. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • 2018

 • Marcus Richter, Sebastian Hahn, Evgenia Dmitrieva, Frank Rominger, Alexey Popov, Uwe H. F. Bunz, Xinliang Feng, Reinhard Berger, "Helical Ullazine-Quinoxaline-Based Polycyclic Aromatic Hydrocarbons", In Chemistry - A European Journal, Wiley, Dec 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shunqi Xu, Gang Wang, Bishnu P. Biswal, Matthew Addicoat, Silvia Paasch, Wenbo Sheng, Xiaodong Zhuang, Eike Brunner, Thomas Heine, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "A Nitrogen-Rich 2D sp2-Carbon-Linked Conjugated Polymer Framework as a High-Performance Cathode for Lithium-Ion Batteries", In Angewandte Chemie, Wiley, Dec 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Lorenzo Gigli, Shigeki Kawai, Roberto Guerra, Nicola Manini, Rémy Pawlak, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, Erio Tosatti, Ernst Meyer, Andrea Vanossi, "Detachment Dynamics of Graphene Nanoribbons on Gold", In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 13, no. 1, pp. 689–697, Dec 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shantanu Mishra, Thorsten G. Lohr, Carlo A. Pignedoli, Junzhi Liu, Reinhard Berger, José I. Urgel, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "Tailoring Bond Topologies in Open-Shell Graphene Nanostructures", In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 12, no. 12, pp. 11917–11927, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Naresh B. Kotadiya, Gert-Jan A. H. Wetzelaer, Xinliang Feng, Paul W. M. Blom, "Improved Hole Injection into Perovskite Light-Emitting Diodes Using A Black Phosphorus Interlayer", In Advanced Electronic Materials, Wiley, pp. 1800687, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Yang Li, Gang Wang, Faxing Wang, Sheng Yang, Feng Zhu, Xiaodong Zhuang, Oliver G. Schmidt, Xinliang Feng, "Zn-Ion Hybrid Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Areal Energy Density and Long-Term Durability", In Advanced Materials, Wiley, pp. 1806005, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Matthias Lischka, Renhao Dong, Mingchao Wang, Natalia Martsinovich, Massimo Fritton, Lukas Grossmann, Wolfgang M Heckl, Xinliang Feng, Markus Lackinger, "Competitive metal-coordination of hexaaminotriphenylene on Cu(111) by intrinsic copper versus extrinsic nickel adatoms", In Chemistry - A European Journal, Wiley, Nov 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guangbo Chen, Jian Zhang, Faxing Wang, Lanlan Wang, Zhongquan Liao, Ehrenfried Zschech, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Cobalt-Based Metal\textendashOrganic Framework Nanoarrays as Bifunctional Oxygen Electrocatalysts for Rechargeable Zn-Air Batteries", In Chemistry \textendash A European Journal, Wiley, vol. 24, no. 69, pp. 18413–18418, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Panpan Zhang, Faxing Wang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Martin R. Lohe, Paul W. M. Blom, Xinliang Feng, "Fluoride-Free Synthesis of Two-Dimensional Titanium Carbide (MXene) Using A Binary Aqueous System", In Angewandte Chemie, Wiley, vol. 130, no. 47, pp. 15717–15721, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Peng Han, Himani Arora, Marco Ballabio, Melike Karakus, Zhe Zhang, Chandra Shekhar, Peter Adler, Petko St. Petkov, Artur Erbe, Stefan C. B. Mannsfeld, Claudia Felser, Thomas Heine, Mischa Bonn, Xinliang Feng, Enrique C'anovas, "High-mobility band-like charge transport in a semiconducting two-dimensional metal-organic framework", In Nature Materials, Springer Science and Business Media LLC, vol. 17, no. 11, pp. 1027–1032, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Dan Hou, Shuyan Zhu, Hao Tian, Hao Wei, Xinliang Feng, Yiyong Mai, "Two-Dimensional Sandwich-Structured Mesoporous Mo2C/Carbon/Graphene Nanohybrids for Efficient Hydrogen Production Electrocatalysts", In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 10, no. 47, pp. 40800–40807, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Sebastiano Bellani, Faxing Wang, Gianluca Longoni, Leyla Najafi, Reinier Oropesa-Nuñez, Antonio E. Del Rio Castillo, Mirko Prato, Xiaodong Zhuang, Vittorio Pellegrini, Xinliang Feng, Francesco Bonaccorso, "WS2\textendashGraphite Dual-Ion Batteries", In Nano Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 18, no. 11, pp. 7155–7164, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Abhijit Basu Mallik, Jason Locklin, Stefan C. B. Mannsfeld, Colin Reese, Mark E. Roberts, Michelle L. Senatore, Hong Zi, Zhenan Bao, "Design, Synthesis, and Transistor Performance of Organic Semiconductors", Chapter in Organic Field-Effect Transistors, CRC Press, pp. 159–228, Oct 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Chao Zhang, Chenbao Lu, Shuai Bi, Yang Hou, Fan Zhang, Ming Cai, Yafei He, Silvia Paasch, Xinliang Feng, Eike Brunner, Xiaodong Zhuang, "S-enriched porous polymer derived N-doped porous carbons for electrochemical energy storage and conversion", In Frontiers of Chemical Science and Engineering, Springer Nature America, Inc, vol. 12, no. 3, pp. 346–357, Sep 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Donato Spoltore, Andreas Hofacker, Johannes Benduhn, Sascha Ullbrich, Mathias Nyman, Olaf Zeika, Sebastian Schellhammer, Yeli Fan, Ivan Ramirez, Stephen Barlow, Moritz Riede, Seth R. Marder, Frank Ortmann, Koen Vandewal, "Hole Transport in Low-Donor-Content Organic Solar Cells", In The Journal of Physical Chemistry Letters, American Chemical Society (ACS), vol. 9, no. 18, pp. 5496–5501, Sep 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Rishi Shivhare, Tim Erdmann, Ulrich Hörmann, Elisa Collado-Fregoso, Stefan Zeiske, Johannes Benduhn, Sascha Ullbrich, René Hübner, Mike Hambsch, Anton Kiriy, Brigitte Voit, Dieter Neher, Koen Vandewal, Stefan C. B. Mannsfeld, "Alkyl Branching Position in Diketopyrrolopyrrole Polymers: Interplay between Fibrillar Morphology and Crystallinity and Their Effect on Photogeneration and Recombination in Bulk-Heterojunction Solar Cells", In Chemistry of Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 30, no. 19, pp. 6801–6809, Sep 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Gang Wang, Faxing Wang, Panpan Zhang, Jian Zhang, Tao Zhang, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Polarity-Switchable Symmetric Graphite Batteries with High Energy and High Power Densities", In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 39, pp. 1802949, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yinjuan Huang, Fugui Xu, Lucia Ganzer, Franco V. A. Camargo, Tetsuhiko Nagahara, Joan Teyssandier, Hans Van Gorp, Kristoffer Basse, Lasse Arnt Straasø, Vaiva Nagyte, Cinzia Casiraghi, Michael Ryan Hansen, Steven De Feyter, Deyue Yan, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Giulio Cerullo, Yiyong Mai, "Intrinsic Properties of Single Graphene Nanoribbons in Solution: Synthetic and Spectroscopic Studies", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 33, pp. 10416–10420, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Qunhong Weng, Guodong Li, Xinliang Feng, Kornelius Nielsch, Dmitri Golberg, Oliver G. Schmidt, "Electronic and Optical Properties of 2D Materials Constructed from Light Atoms", In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 46, pp. 1801600, Aug 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jian Zhang, Guangbo Chen, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Carbon-Rich Nanomaterials: Fascinating Hydrogen and Oxygen Electrocatalysts", In Advanced Materials, Wiley, pp. 1800528, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Zhitao Zhang, Diana C. Tranca, Shengqiang Zhou, Mingchao Wang, Peter Adler, Zhongquan Liao, Feng Liu, Yan Sun, Wujun Shi, Zhe Zhang, Ehrenfried Zschech, Stefan C. B. Mannsfeld, Claudia Felser, Xinliang Feng, "A coronene-based semiconducting two-dimensional metal-organic framework with ferromagnetic behavior", In Nature Communications, Springer Science and Business Media LLC, vol. 9, no. 1, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiao-Ye Wang, José I. Urgel, Gabriela Borin Barin, Kristjan Eimre, Marco Di Giovannantonio, Alberto Milani, Matteo Tommasini, Carlo A. Pignedoli, Pascal Ruffieux, Xinliang Feng, Roman Fasel, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Bottom-Up Synthesis of Heteroatom-Doped Chiral Graphene Nanoribbons", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 29, pp. 9104–9107, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jae Joon Kim, Stefan Bachevillier, D. Leonardo Gonzalez Arellano, Benjamin P. Cherniawski, Edmund K. Burnett, Natalie Stingelin, Cédric Ayela, Özlem Usluer, Stefan C. B. Mannsfeld, Guillaume Wantz, Alejandro L. Briseno, "Correlating Crystal Thickness, Surface Morphology, and Charge Transport in Pristine and Doped Rubrene Single Crystals", In ACS Applied Materials & Interfaces, American Chemical Society (ACS), vol. 10, no. 31, pp. 26745–26751, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yun Cao, Jing Qi, Yan-Fang Zhang, Li Huang, Qi Zheng, Xiao Lin, Zhihai Cheng, Yu-Yang Zhang, Xinliang Feng, Shixuan Du, Sokrates T. Pantelides, Hong-Jun Gao, "Tuning the morphology of chevron-type graphene nanoribbons by choice of annealing temperature", In Nano Research, Springer Nature America, Inc, vol. 11, no. 12, pp. 6190–6196, Jul 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Katherina Haase, Cecilia Teixeira da Rocha, Christoph Hauenstein, Yichu Zheng, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, "High-Mobility, Solution-Processed Organic Field-Effect Transistors from C8-BTBT:Polystyrene Blends", In Advanced Electronic Materials, Wiley, vol. 4, no. 8, pp. 1800076, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Nara Shin, Jakob Zessin, Min Ho Lee, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, "Enhancement of n-Type Organic Field-Effect Transistor Performances through Surface Doping with Aminosilanes", In Advanced Functional Materials, Wiley, vol. 28, no. 34, pp. 1802265, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • D. Leonardo Gonzalez Arellano, Edmund K. Burnett, Sema Demirci Uzun, Julia A. Zakashansky, Victor K. Champagne, Michelle George, Stefan C. B. Mannsfeld, Alejandro L. Briseno, "Phase Transition of Graphene-Templated Vertical Zinc Phthalocyanine Nanopillars", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 26, pp. 8185–8191, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Feng Zhou, Haibo Huang, Chuanhai Xiao, Shuanghao Zheng, Xiaoyu Shi, Jieqiong Qin, Qiang Fu, Xinhe Bao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Zhong-Shuai Wu, "Electrochemically Scalable Production of Fluorine-Modified Graphene for Flexible and High-Energy Ionogel-Based Microsupercapacitors", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 26, pp. 8198–8205, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Guowei Li, Yan Sun, Jiancun Rao, Jiquan Wu, Anil Kumar, Qiu Nan Xu, Chenguang Fu, Enke Liu, Graeme R. Blake, Peter Werner, Baiqi Shao, Kai Liu, Stuart Parkin, Xianjie Liu, Mats Fahlman, Sz-Chian Liou, Gudrun Auffermann, Jian Zhang, Claudia Felser, Xinliang Feng, "Carbon-Tailored Semimetal MoP as an Efficient Hydrogen Evolution Electrocatalyst in Both Alkaline and Acid Media", In Advanced Energy Materials, Wiley, pp. 1801258, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Tao Zhang, Xinliang Feng, "Interface-Assisted Synthesis of 2D Materials: Trend and Challenges", In Chemical Reviews, American Chemical Society (ACS), vol. 118, no. 13, pp. 6189–6235, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Bishnu P. Biswal, Daniel Becker, Naisa Chandrasekhar, Jensheer Shamsudeen Seenath, Silvia Paasch, Susanne Machill, Felix Hennersdorf, Eike Brunner, Jan J. Weigand, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "Exploration of Thiazolo[5,4-d ]thiazole Linkages in Conjugated Porous Organic Polymers for Chemoselective Molecular Sieving", In Chemistry - A European Journal, Wiley, vol. 24, no. 42, pp. 10868–10875, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Cheng Zeng, Chengyi Xiao, Xinliang Feng, Lei Zhang, Wei Jiang, Zhaohui Wang, "Electron-Transporting Bis(heterotetracenes) with Tunable Helical Packing", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Markus P. Klinger, Axel Fischer, Hans Kleemann, Karl Leo, "Non-Linear Self-Heating in Organic Transistors Reaching High Power Densities", In Scientific Reports, Springer Nature, vol. 8, no. 1, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Christian Rossner, Ilse Letofsky-Papst, Andreas Fery, Albena Lederer, Gerald Kothleitner, "Thermoreversible Surface Polymer Patches: A Cryogenic Transmission Electron Microscopy Investigation", In Langmuir, American Chemical Society (ACS), vol. 34, no. 29, pp. 8622–8628, Jun 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Cecilia Teixeira da Rocha, Katherina Haase, Yichu Zheng, Markus Löffler, Mike Hambsch, Stefan C. B. Mannsfeld, "Solution Coating of Small Molecule/Polymer Blends Enabling Ultralow Voltage and High-Mobility Organic Transistors", In Advanced Electronic Materials, Wiley, vol. 4, no. 8, pp. 1800141, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Rishi Shivhare, Tim Erdmann, Petr Formanek, Mike Hambsch, Anton Kiriy, Koen Vandewal, Stefan C. B. Mannsfeld, Takuya Tsuda, "Diketopyrrolopyrrole based polymer solar cells: effect of alkyl branching point on device performance (Conference Presentation)", In Proceeding: Organic Electronics and Photonics: Fundamentals and Devices (Sebastian Reineke and Koen Vandewal), SPIE, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • M. R. Ajayakumar, Yubin Fu, Ji Ma, Felix Hennersdorf, Hartmut Komber, Jan J. Weigand, Alexey Alfonsov, Alexey A. Popov, Reinhard Berger, Junzhi Liu, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Toward Full Zigzag-Edged Nanographenes: peri-Tetracene and Its Corresponding Circumanthracene", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 20, pp. 6240–6244, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jason Melidonie, Junzhi Liu, Yubin Fu, Jan J. Weigand, Reinhard Berger, Xinliang Feng, "Pyrene-Fused s-Indacene", In The Journal of Organic Chemistry, American Chemical Society (ACS), vol. 83, no. 12, pp. 6633–6639, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yunbin Hu, Peng Xie, Marzio De Corato, Alice Ruini, Shen Zhao, Felix Meggendorfer, Lasse Arnt Straasø, Loic Rondin, Patrick Simon, Juan Li, Jonathan J. Finley, Michael Ryan Hansen, Jean-Sébastien Lauret, Elisa Molinari, Xinliang Feng, Johannes V. Barth, Carlos-Andres Palma, Deborah Prezzi, Klaus Müllen, Akimitsu Narita, "Bandgap Engineering of Graphene Nanoribbons by Control over Structural Distortion", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society (ACS), vol. 140, no. 25, pp. 7803–7809, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xinliang Feng, Dieter Schlüter, "Towards Macroscopic Crystalline 2D Polymers", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Bahman Kheradmand-Boroujeni, Markus P. Klinger, Axel Fischer, Hans Kleemann, Karl Leo, Frank Ellinger, "A Pulse-Biasing Small-Signal Measurement Technique Enabling 40\hspace0.167emMHz Operation of Vertical Organic Transistors", In Scientific Reports, Springer Nature, vol. 8, no. 1, pp. 7643, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Edmund K. Burnett, Jack Ly, Muhammad R. Niazi, Lei Zhang, Samantha R. McCuskey, Aram Amassian, Detlef-M. Smilgies, Stefan C. B. Mannsfeld, Alejandro L. Briseno, "Solvent Vapor Annealing: Bistetracene Thin Film Polymorphic Control to Unravel the Effect of Molecular Packing on Charge Transport (Adv. Mater. Interfaces 9/2018)", In Advanced Materials Interfaces, Wiley, vol. 5, no. 9, pp. 1870040, May 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Faxing Wang, Hongliu Yang, Jian Zhang, Panpan Zhang, Gang Wang, Xiaodong Zhuang, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, "A Dual-Stimuli-Responsive Sodium-Bromine Battery with Ultrahigh Energy Density", In Advanced Materials, Wiley, vol. 30, no. 23, pp. 1800028, Apr 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Edmund K. Burnett, Jack Ly, Muhammad R. Niazi, Lei Zhang, Samantha R. McCuskey, Aram Amassian, Detlef-M. Smilgies, Stefan C. B. Mannsfeld, Alejandro L. Briseno, "Bistetracene Thin Film Polymorphic Control to Unravel the Effect of Molecular Packing on Charge Transport", In Advanced Materials Interfaces, Wiley, vol. 5, no. 9, pp. 1701607, Feb 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Zhenyuan Xia, Ryota Kabe, Andrea Liscio, Alessandro Kovtun, Emanuele Treossi, Xinliang Feng, Vincenzo Palermo, "Graphene-Pyrene Nanocomposites Obtained Using Azide Chemistry", In Journal of Nanoscience and Nanotechnology, American Scientific Publishers, vol. 18, no. 2, pp. 1290–1295, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Thorsten Arnold, Ainhoa Atxabal, Subir Parui, Luis E. Hueso, Frank Ortmann, "Hot Electrons and Hot Spins at Metal–Organic Interfaces", In Advanced Functional Materials, pp. 1706105, 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Y. Karpov, N. Kiriy, M. Al-Hussein, M. Hambsch, T. Beryozkina, V. Bakulev, Stefan C. B. Mannsfeld, B. Voit, A. Kiriy, "Hexacyano-[3]-radialene anion-radical salts: a promising family of highly soluble p-dopants", In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 54, no. 3, pp. 307–310, 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yinjuan Huang, Wei-Tao Dou, Fugui Xu, Hong-Bo Ru, Qiuyu Gong, Dongqing Wu, Deyue Yan, He Tian, Xiao-Peng He, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Supramolecular Nanostructures of Structurally Defined Graphene Nanoribbons in Aqueous Phase", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley Online Library, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Antonio Gaetano Ricciardulli, Sheng Yang, Gert-Jan AH Wetzelaer, Xinliang Feng, Paul WM Blom, "Hybrid Silver Nanowire and Graphene-Based Solution-Processed Transparent Electrode for Organic Optoelectronics", In Advanced Functional Materials, Wiley Online Library, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Shuyan Zhu, Hao Tian, Nan Wang, Bin Chen, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Patterning Graphene Surfaces with Iron-Oxide-Embedded Mesoporous Polypyrrole and Derived N-Doped Carbon of Tunable Pore Size", In Small, Wiley Online Library, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Okan Deniz, CARLOS SANCHEZ SANCHEZ, Rached Jaafar, Neerav Kharche, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Xinliang Feng, K. Muellen, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Electronic characterization of silicon intercalated chevron graphene nanoribbons on Au (111)", In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Dmitry Skidin, Omid Faizy, Justus Krüger, Frank Eisenhut, Andrej Jancarik, Khanh-Hung Nguyen, Gianaurelio Cuniberti, Andre Gourdon, Francesca Moresco, Christian Joachim, "Unimolecular Logic Gate with Classical Input by Single Gold Atoms", In ACS Nano, vol. 12, no. 2, pp. 1139-1145, 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Christopher Gaul, Sebastian Hutsch, Martin Schwarze, Karl Sebastian Schellhammer, Fabio Bussolotti, Satoshi Kera, Gianaurelio Cuniberti, Karl Leo, Frank Ortmann, "Insight into doping efficiency of organic semiconductors from the analysis of the density of states in n-doped C60 and ZnPc", In Nat. Mater., vol. 17, pp. 439, 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Jonas Heidler, Sheng Yang, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Kamal Asadi, "Ferroelectric field-effect transistors based on solution-processed electrochemically exfoliated graphene", In Solid-State Electronics, Elsevier, vol. 144, pp. 90–94, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Sheng Yang, Ke Zhang, Antonio Gaetano Ricciardulli, Panpan Zhang, Zhongquan Liao, Martin R Lohe, Ehrenfried Zschech, Paul WM Blom, Wojciech Pisula, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "A Delamination Strategy for Thinly Layered Defect-Free High-Mobility Black Phosphorus Flakes", In Angewandte Chemie, Wiley Online Library, vol. 130, no. 17, pp. 4767–4771, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Jinhui Wang, Wenbo Sheng, Faxing Wang, Jian Zhang, Feng Zhu, Xiaodong Zhuang, Rainer Jordan, Oliver G Schmidt, Xinliang Feng, "Thermoswitchable on-chip microsupercapacitors: one potential self-protection solution for electronic devices", In Energy & Environmental Science, Royal Society of Chemistry, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Sven Grätz, Doreen Beyer, Valeriya Tkachova, Sarah Hellmann, Reinhard Berger, Xinliang Feng, Lars Borchardt, "The mechanochemical Scholl reaction–a solvent-free and versatile graphitization tool", In Chemical Communications, Royal Society of Chemistry, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Hao Tian, Nan Wang, Fugui Xu, Pengfei Zhang, Dan Hou, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Nitrogen-doped carbon nanosheets and nanoflowers with holey mesopores for efficient oxygen reduction catalysis", In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 6, no. 22, pp. 10354–10360, 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Oliver Gröning, Shiyong Wang, Xuelin Yao, Carlo A Pignedoli, Gabriela Borin Barin, Colin Daniels, Andrew Cupo, Vincent Meunier, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Pascal Ruffieux, Roman Fasel, "Engineering of robust topological quantum phases in graphene nanoribbons", In arXiv preprint arXiv:1805.06635, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Frank Eisenhut, Justus Krüger, Dmitry Skidin, Seddigheh Nikipar, José M Alonso, Enrique Guitián, Dolores Pérez, Dmitry A Ryndyk, Diego Peña, Francesca Moresco, others, "Hexacene generated on passivated silicon", In Nanoscale, Royal Society of Chemistry, vol. 10, no. 26, pp. 12582–12587, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Frank Eisenhut, Jörg Meyer, Justus Krüger, Robin Ohmann, Gianaurelio Cuniberti, Francesca Moresco, "Inducing the controlled rotation of single o-MeO-DMBI molecules anchored on Au (111)", In Surface Science, Elsevier, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Faxing Wang, Minghao Yu, Xiaodong Zhuang, Xinliang Feng, "Two-dimensional materials for miniaturized energy storage devices: from individual devices to smart integrated systems", In Chemical Society Reviews, Royal Society of Chemistry (RSC), vol. 47, no. 19, pp. 7426–7451, 2018. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Suhao Wang, Hengda Sun, Tim Erdmann, Gang Wang, Daniele Fazzi, Uwe Lappan, Yuttapoom Puttisong, Zhihua Chen, Magnus Berggren, Xavier Crispin, others, "A Chemically Doped Naphthalenediimide-Bithiazole Polymer for n-Type Organic Thermoelectrics", In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 30, no. 31, pp. 1801898, 2018. [Bibtex & Downloads]
 • 2017

 • Riccardo Di Pietro, Tim Erdmann, Joshua H. Carpenter, Naixiang Wang, Rishi Shivhare, Petr Formanek, Cornelia Heintze, Brigitte Voit, Dieter Neher, Harald Ade, Anton Kiriy, "Synthesis of High-Crystallinity DPP Polymers with Balanced Electron and Hole Mobility", In Chemistry of Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 29, no. 23, pp. 10220–10232, Nov 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Tilo Meister, Frank Ellinger, Johann W. Bartha, Manfred Berroth, Joachim Burghartz, Martin Claus, Lothar Frey, Alessio Gagliardi, Marius Grundmann, Jan Hesselbarth, Hagen Klauk, Karl Leo, Paolo Lugli, Stefan Mannsfeld, Yiannos Manoli, Renato Negra, Daniel Neumaier, Ullrich Pfeiffer, Thomas Riedl, Susanne Scheinert, Ullrich Scherf, Andreas Thiede, Gerhard Troster, Martin Vossiek, Robert Weigel, Christian Wenger, Golzar Alavi, Markus Becherer, Carlos Alvarado Chavarin, Mohammed Darwish, Martin Ellinger, Chun-Yu Fan, Martin Fritsch, Frank Grotjahn, Marco Gunia, Katherina Haase, Philipp Hillger, Koichi Ishida, Michael Jank, Stefan Knobelspies, Matthias Kuhl, Grzegorz Lupina, Shabnam Mohammadi Naghadeh, Niko Munzenrieder, Sefa Ozbek, Mahsa Rasteh, Giovanni A. Salvatore, Daniel Schrufer, Carsten Strobel, Manuel Theisen, Christian Tuckmantel, Holger von Wenckstern, Zhenxing Wang, Zhipeng Zhang, "Program FFlexCom - High frequency flexible bendable electronics for wireless communication systems", In Proceeding: 2017 IEEE International Conference on Microwaves, Antennas, Communications and Electronic Systems (COMCAS), IEEE, Nov 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Anja Förster, Sibylle Gemming, Gotthard Seifert, David Tománek, "Chemical and Electronic Repair Mechanism of Defects in MoS2 Monolayers", In ACS Nano, American Chemical Society (ACS), vol. 11, no. 10, pp. 9989–9996, Sep 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Kang Cui, Kunal S. Mali, Dongqing Wu, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Michael Walter, Steven De Feyter, Stijn F. L. Mertens, "Reversible Anion-Driven Switching of an Organic 2D Crystal at a Solid-Liquid Interface", In Small, Wiley, vol. 13, no. 46, pp. 1702379, Sep 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yang Ge, Matthias Plötner, Andreas Berndt, Amit Kumar, Brigitte Voit, Doris Pospiech, Wolf-Joachim Fischer, "All-printed capacitors with continuous solution dispensing technology", In Semiconductor Science and Technology, IOP Publishing, vol. 32, no. 9, pp. 095012, Aug 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Masahiro Minagawa, Yeongin Kim, Martin Claus, Zhenan Bao, "Reducing the contact resistance in bottom-contact-type organic field-effect transitors using an AgO x interface layer", In Applied Physics Express, Japan Society of Applied Physics, vol. 10, no. 9, pp. 091601, Aug 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Justus Krüger, Fátima García, Frank Eisenhut, Dmitry Skidin, José M. Alonso, Enrique Guitián, Dolores Pérez, Gianaurelio Cuniberti, Francesca Moresco, Diego Peña, "Decacene: On-Surface Generation", In Angewandte Chemie International Edition, Wiley, vol. 56, no. 39, pp. 11945–11948, Aug 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Emanuele A. Slejko, Vladimir Sayevich, Bin Cai, Nikolai Gaponik, Vanni Lughi, Vladimir Lesnyak, Alexander Eychmüller, "Precise Engineering of Nanocrystal Shells via Colloidal Atomic Layer Deposition", In Chemistry of Materials, American Chemical Society (ACS), vol. 29, no. 19, pp. 8111–8118, Aug 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Pablo Ordejón, Desanka Boskovic, Michel Panhans, Frank Ortmann, "Ab initio study of electron-phonon coupling in rubrene", In Phys. Rev. B, vol. 96, pp. 035202, Jul 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Caterin Salas Redondo, Paul Kleine, Karla Roszeitis, Tim Achenbach, Martin Kroll, Michael Thomschke, Sebastian Reineke, "Interplay of Fluorescence and Phosphorescence in Organic Biluminescent Emitters", In The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS), vol. 121, no. 27, pp. 14946–14953, Jul 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Lihuan Wang, Diana C. Tranca, Jian Zhang, Yanpeng Qi, Stavroula Sfaelou, Tao Zhang, Renhao Dong, Xiaodong Zhuang, Zhikun Zheng, Gotthard Seifert, "Toward Activity Origin of Electrocatalytic Hydrogen Evolution Reaction on Carbon-Rich Crystalline Coordination Polymers", In Small, Wiley, vol. 13, no. 37, pp. 1700783, Jul 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Anton Kiriy, Robert Pötzsch, Qiang Wei, Brigitte Voit, "High-tech functional polymers designed for applications in organic electronics", In Polymer Degradation and Stability, Elsevier BV, Jun 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Andreas Neff, Falk Niefind, Bernd Abel, Stefan C. B. Mannsfeld, Katrin R. Siefermann, "Imaging Nanoscale Morphology of Semiconducting Polymer Films with Photoemission Electron Microscopy", In Advanced Materials, Wiley, vol. 29, no. 29, pp. 1701012, May 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Diego Betancourt, Marvin Barahona, Katherina Haase, Georg Schmidt, Arved Hubler, Frank Ellinger, "Design of Printed Chipless-RFID Tags With QR-Code Appearance Based on Genetic Algorithm", In IEEE Transactions on Antennas and Propagation, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), vol. 65, no. 5, pp. 2190–2195, May 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Shuang Li, Chong Cheng, Hai-Wei Liang, Xinliang Feng, Arne Thomas, "2D Porous Carbons prepared from Layered Organic-Inorganic Hybrids and their Use as Oxygen-Reduction Electrocatalysts", In Advanced Materials, Wiley, vol. 29, no. 28, pp. 1700707, May 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Florian Günther, Arnulf Möbius, Michael Schreiber, "Structure optimisation by thermal cycling for the hydrophobic-polar lattice model of protein folding", In The European Physical Journal Special Topics, Springer Nature, vol. 226, no. 4, pp. 639–649, Apr 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Xiaodan Gu, Yan Zhou, Kevin Gu, Tadanori Kurosawa, Yikun Guo, Yunke Li, Haoran Lin, Bob C. Schroeder, Hongping Yan, Francisco Molina-Lopez, Christopher J. Tassone, Cheng Wang, Stefan C. B. Mannsfeld, He Yan, Dahui Zhao, Michael F. Toney, Zhenan Bao, "Roll-to-Roll Printed Large-Area All-Polymer Solar Cells with 5% Efficiency Based on a Low Crystallinity Conjugated Polymer Blend", In Advanced Energy Materials, Wiley, vol. 7, no. 14, pp. 1602742, Mar 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Markus P. Klinger, Axel Fischer, Felix Kaschura, Johannes Widmer, Bahman Kheradmand-Boroujeni, Frank Ellinger, Karl Leo, "Organic Power Electronics: Transistor Operation in the kA/cm2 Regime", In Scientific Reports, Springer Nature, vol. 7, no. 1, Mar 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Anja Förster, Florian Günther, Sibylle Gemming, Gotthard Seifert, "Influence of Electric Fields on the Electron Transport in Donor\textendashAcceptor Polymers", In The Journal of Physical Chemistry C, American Chemical Society (ACS), vol. 121, no. 7, pp. 3714–3723, Feb 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yevhen Karpov, Tim Erdmann, Manfred Stamm, Uwe Lappan, Olga Guskova, Mikhail Malanin, Ivan Raguzin, Tetyana Beryozkina, Vasiliy Bakulev, Florian Günther, Sibylle Gemming, Gotthard Seifert, Mike Hambsch, Stefan Mannsfeld, Brigitte Voit, Anton Kiriy, "Molecular Doping of a High Mobility Diketopyrrolopyrrole–Dithienylthieno[3,2-b]thiophene Donor–Acceptor Copolymer with F6TCNNQ", In Macromolecules, American Chemical Society (ACS), vol. 50, no. 3, pp. 914–926, Jan 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Koen Vandewal, Johannes Benduhn, Karl Sebastian Schellhammer, Tim Vangerven, Janna E Rückert, Fortunato Piersimoni, Reinhard Scholz, Olaf Zeika, Yeli Fan, Stephen Barlow, Dieter Neher, Seth R Marder, Jean Manca, Donato Spoltore, Gianaurelio Cuniberti, Frank Ortmann, "Absorption Tails of Donor: C60 Blends Provide Insight into Thermally Activated Charge-Transfer Processes and Polaron Relaxation", In Journal of the American Chemical Society, 2017. [doi] [Bibtex & Downloads]
 • Yanshan Huang, Dongqing Wu, Arezoo Dianat, Manferd Bobeth, Tao Huang, Yiyong Mai, Fan Zhang, Gianaurelio Cuniberti, Xinliang Feng, "Bipolar nitrogen-doped graphene frameworks as high-performance cathodes for lithium ion batteries", In Journal of Materials Chemistry A, Royal Society of Chemistry, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Martin Pfeffermann, Michael Wuttke, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, "Shape-Persistent Graphite Replica of Metal Wires", In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 29, no. 4, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Yang Hou, Ming Qiu, Tao Zhang, Ji Ma, Shaohua Liu, Xiaodong Zhuang, Chris Yuan, Xinliang Feng, "Efficient Electrochemical and Photoelectrochemical Water Splitting by a 3D Nanostructured Carbon Supported on Flexible Exfoliated Graphene Foil", In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 29, no. 3, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Panpan Zhang, Feng Zhu, Faxing Wang, Jinhui Wang, Renhao Dong, Xiaodong Zhuang, Oliver G Schmidt, Xinliang Feng, "Stimulus-Responsive Micro-Supercapacitors with Ultrahigh Energy Density and Reversible Electrochromic Window", In Advanced Materials, Wiley Online Library, vol. 29, no. 7, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Renhao Dong, Martin Pfeffermann, Dmitry Skidin, Faxing Wang, Yubin Fu, Akimitsu Narita, Matteo Tommasini, Francesca Moresco, Gianaurelio Cuniberti, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "Persulfurated Coronene: A New Generation of “Sulflower”", In Journal of the American Chemical Society, American Chemical Society, vol. 139, no. 6, pp. 2168–2171, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Leopold Talirz, Hajo Söde, Tim Dumslaff, Shiyong Wang, Juan Ramon Sanchez-Valencia, Jia Liu, Prashant Shinde, Carlo A Pignedoli, Liangbo Liang, Vincent Meunier, Nicholas C. Plumb, Ming Shi, Xinliang Feng, "On-Surface Synthesis and Characterization of 9-Atom Wide Armchair Graphene Nanoribbons", In ACS nano, ACS Publications, vol. 11, no. 2, pp. 1380–1388, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Kai Yuan, Xiaodong Zhuang, Ting Hu, Lei Shi, Stavroula Sfaelou, Ulrike Polnick, Michael Forster, Thomas Pichler, Thomas Riedl, Xinliang Feng, others, "2D Heterostructures Derived from MoS2-Templated, Cobalt-Containing Conjugated Microporous Polymer Sandwiches for the Oxygen Reduction Reaction and Electrochemical Energy Storage", In ChemElectroChem, Wiley Online Library, vol. 4, no. 3, pp. 709–715, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Marco Gobbi, Sara Bonacchi, Jian X Lian, Yi Liu, Xiao-Ye Wang, Marc-Antoine Stoeckel, Marco A Squillaci, Gabriele D’Avino, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Xinliang Feng, Yoann Olivier, David Beljonne, Paolo Samori, Emanuele Orgiu, "Periodic potentials in hybrid van der Waals heterostructures formed by supramolecular lattices on graphene", In Nature Communications, Nature Publishing Group, vol. 8, pp. 14767, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Ji Ma, Junzhi Liu, Martin Baumgarten, Yubin Fu, Yuan-Zhi Tan, Karl Sebastian Schellhammer, Frank Ortmann, Gianaurelio Cuniberti, Hartmut Komber, Reinhard Berger, Klaus Müllen, Xinliang Feng, "A Stable Saddle-Shaped Polycyclic Hydrocarbon with an Open-Shell Singlet Ground State", In Angewandte Chemie, vol. 129, no. 12, pp. 3328–3332, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Shaohua Liu, Faxing Wang, Renhao Dong, Tao Zhang, Jian Zhang, Zhikun Zheng, Yiyong Mai, Xinliang Feng, "Soft-Template Construction of 3D Macroporous Polypyrrole Scaffolds", In Small, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zhaoyang Liu, Shaohua Liu, Renhao Dong, Sheng Yang, Hao Lu, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "High Power In-Plane Micro-Supercapacitors Based on Mesoporous Polyaniline Patterned Graphene", In Small, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Haiqing Liu, Yanping Tang, Chi Wang, Zhixiao Xu, Chongqing Yang, Tao Huang, Fan Zhang, Dongqing Wu, Xinliang Feng, "A Lyotropic Liquid-Crystal-Based Assembly Avenue toward Highly Oriented Vanadium Pentoxide/Graphene Films for Flexible Energy Storage", In Advanced Functional Materials, Wiley Online Library, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Zhong-Shuai Wu, Yuan-Zhi Tan, Shuanghao Zheng, Sen Wang, Khaled Parvez, Jieqiong Qin, Xiaoyu Shi, Chenglin Sun, Xinhe Bao, Xinliang Feng, Klaus Müllen, "Bottom-Up Fabrication of Sulfur-Doped Graphene Films Derived from Sulfur-Annulated Nanographene for Ultrahigh Volumetric Capacitance Micro-Supercapacitors", In Journal of the American Chemical Society, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Nils Richter, Yenny R Hernandez, Sebastian Schweitzer, June-Seo Kim, Ajit Kumar Patra, Jan Englert, Ingo Lieberwirth, Andrea Liscio, Vincenzo Palermo, Xinliang Feng, Andreas Hirsch, Klaus Müllen, Mathias Kläui, "Robust Two-Dimensional Electronic Properties in Three-Dimensional Microstructures of Rotationally Stacked Turbostratic Graphene", In Physical Review Applied, APS, vol. 7, no. 2, pp. 024022, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Fugui Xu, Dongdong Wu, Yinjuan Huang, Hao Wei, Yong Gao, Xinliang Feng, Deyue Yan, Yiyong Mai, "Multi-Dimensional Self-Assembly of a Dual-Responsive ABC Miktoarm Star Terpolymer", In ACS Macro Letters, ACS Publications, vol. 6, pp. 426–430, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Chenbao Lu, Diana Tranca, Jian Zhang, Fermín Rodríguez Hernández, Yuezeng Su, Xiaodong Zhuang, Fan Zhang, Gotthard Seifert, Xinliang Feng, "Molybdenum Carbide-Embedded Nitrogen-Doped Porous Carbon Nanosheets as Electrocatalysts for Water Splitting in Alkaline Media", In ACS nano, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Okan Deniz, Carlos Sánchez-Sánchez, Tim Dumslaff, Xinliang Feng, Akimitsu Narita, Klaus Müllen, Neerav Kharche, Vincent Meunier, Roman Fasel, Pascal Ruffieux, "Revealing the Electronic Structure of Silicon Intercalated Armchair Graphene Nanoribbons by Scanning Tunneling Spectroscopy", In Nano Letters, ACS Publications, 2017. [Bibtex & Downloads]
 • Andrea Candini, Leonardo Martini, Zongping Chen, Neeraj Mishra, Domenica Convertino, Camilla Coletti, Akimitsu Narita, Xinliang Feng, Klaus Müllen, Marco Affronte, "High Photoresponsivity in Graphene Nanoribbon Field Effect Transistor Devices Contacted With Graphene Electrodes", In The Journal of Physical Chemistry C, ACS Pub